facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Hledají se nové aliance evropských univerzit

21. 11. 2019
Hledají se nové aliance evropských univerzit

Evropská komise vyhlásila další výzvu v programu European Universities, který financuje aliance evropských univerzit za účelem vytvoření prostupnějšího evropského vysokoškolského systému, který nebude tolik omezován hranicemi národních států.

european uni

Program European Universities má za cíl prostřednictvím významného množství finančních prostředků podpořit spolupráci mezi různými evropskými univerzitami. Výsledkem by mělo být mnohem užší propojení evropských univerzit, které má hned dva důvody: zaprvé větší konkurenceschopnost v celosvětovém měřítku, zadruhé podporu mobility vědců a studentů. I přes dobré fungování programu Erasmus+ během studia vyjede do zahraničí přibližně pouze 6 % vysokoškolských studentů. Program European Universities by tak měl internacionalizaci ještě více podpořit. Podle zástupců Evropské unie má totiž partnerství v programu European Universities eventuálně vést k možnosti pro studenty získat „joint degree“, tedy společný titul z vícero vysokých škol.

„My vám poskytneme rámec. Na vás je, jakou podobu Evropským univerzitám dáte,“ prohlásila zástupkyně Evropské komise Sophie Beernaerts při oficiálním spuštění aktuálního kola programu European Universities na začátku listopadu tohoto roku. Školy tak mají při vytváření aliancí velkou volnost. Čelí ale také množství překážek, jako jsou různé režimy placení školného či odlišnost vysokoškolských systémů jednotlivých zemí. Tyto překážky musí jednotlivé univerzitní aliance mezi svými členy vyřešit.

Současná výzva je již druhá v pořadí. V první výzvě uspělo 17 univerzitních aliancí, které sdružují celkem 114 evropských univerzit. Ty si mezi sebou postupně rozdělí 85 milionů eur. Žádost o podporu přitom podalo 54 sdružení evropských univerzit. Nejúspěšnější byli v prvním kole Francouzi – francouzské vysoké školy jsou součástí 16 podpořených univerzitních aliancí. Německo se umístilo hned v těsném sledu, získalo jich 14. Českým školám se povedlo získat dvě partnerství: Univerzita Karlova se spojila s Heidelberg University (Německo), Sorbonne University (Francie) a University of Warsaw (Polsko). Také brněnská Masarykova univerzita byla úspěšná. Získala partnerství s University of Potsdam (Germany), University of Cagliari (Italy), University of Paris Nanterre (France), University of Pécs (Hungary) a University of Rennes 1 (France). I jiné země Visegrádské čtyřky byly úspěšné – v 17 vybraných aliancích participuje 5 maďarských a polských vysokých škol. Naopak Slovákům se nepovedlo získat ani jedno partnerství.

Pozice britských univerzit je vzhledem k aktuálnímu jednání o brexitu zatím poněkud nejasná. V současné době jsou britské univerzity aktivními partnery v soutěži – partnerství v programu European Universities by jim umožnilo mít zázemí v Evropské unii i po odchodu Velké Británie z evropského společenství. I ostatní evropské univerzity mají přitom eminentní zájem spolupracovat s kvalitními britskými univerzitami. Pokud ovšem Velká Británie absolvuje tzv. „tvrdý“ brexit či brexit bez dohody, možnost zúčastnit se aktuální výzvy pro Brity padá.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: ScienceBusiness, University World News, Evropská komise