facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Názory na regulaci umělé inteligence jsou rozdělené

5. 8. 2020
Názory na regulaci umělé inteligence jsou rozdělené

Umělá inteligence se stala pevnou součástí evropského průmyslu. Její rapidní rozvoj i různorodé aplikace však přináší aktuální otázky ohledně její bezpečnosti a etického využívání. Nový průzkum Evropské komise ukazuje, že názory na tato témata jsou velmi různorodá.

stephen dawson qwtCeJ5cLYs unsplash

Umělá inteligence jakožto specifický typ technologie, který v sobě kombinuje data, algoritmy a výpočetní kapacity, je v současném světě na vzestupu i díky stále výkonnějším čipům a součástkám. Evropské instituce si přitom potenciál umělé inteligence v průmyslové sféře dobře uvědomují. I proto se za poslední tři roky zvedly evropské investice do vývoje a inovací v oblasti umělé inteligence na 1,5 miliardy eur, což je téměř o 70 % víc než v předchozích letech. Stále častější užívání technologií s umělou inteligencí a její rychlý vývoj však přináší otázku, jakým způsobem řešit etická a právní dilemata, která s sebou její užívání přináší.

Právě na řešení otázky, jak zajistit takové využívání umělé inteligence, které zaručí bezpečnost, soukromí i práva občanů, se zaměřil aktuální průzkum, který provedla Evropská komise. Jeho cílem bylo zajistit materiál k přípravě vhodných legislativních opatření, která užívání umělé inteligence právně ošetří. Podle materiálů Evropské komise se přitom jedná zejména o riziko zneužití osobních dat, porušení práva na soukromí nebo o diskriminaci na základě barvy pleti, pohlaví či sexuality. K dalším rizikům patří otázky bezpečnosti a zodpovědnosti za škodu či zranění například v případech automaticky řízených vozidel. Problémem je také mimo jiné užívání technologií na rozpoznání obličeje bez dostatečné právní regulace.

Komise v rámci průzkumu, který probíhal na jaře tohoto roku, obdržela přes 1200 odpovědí, a to jak ze zemí EU, tak z přidružených zemí, jako je Indie, Čína, Japonsko, Brazílie, Mexiko, Kanada, Spojené státy či Velká Británie. Z průzkumu vyplývá, že respondenti jsou si vědomi, že umělá inteligence přináší řadu rizik. Téměř 90 % z nich souhlasilo s tím, že umělá inteligence může potenciálně porušovat základní lidská práva.

Podle prozatímních výsledků 42 % respondentů souhlasilo s tvrzením, že je potřeba připravit nový právní rámec, který by reguloval umělou inteligenci. Naopak 33 % respondentů odpovědělo, že k řešení problémů s umělou inteligencÍ by stačilo pouze upravit současnou legislativu. Pouze 3 % respondentů tvrdí, že současné právo je dostačující. Zajímavé také je, že přes 54 % respondentů ze soukromé sféry souhlasilo s myšlenkou nového systému regulací umělé inteligence.

Výsledky průzkumu nyní Evropská komise zpracuje do kompletní zprávy.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: ScienceBusiness, Evropská komise