facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Spojené státy chtějí vzdělávat státní úředníky v high-tech dovednostech

4. 8. 2020
Spojené státy chtějí vzdělávat státní úředníky v high-tech dovednostech

V moderní státní správě se stále více uplatňují nové technologie, digitální systémy a prvky umělé inteligence, pro které je potřeba vyškolit dostatek kvalifikovaných odborníků. Americká administrativa si tento fenomén uvědomuje, a proto volá po zvýšení počtu absolventů adekvátně zaměřených oborů.

markus spiske Skf7HxARcoc unsplash

Národní bezpečnostní komise pro umělou inteligenci (National Security Commission on Artificial Intelligence - NSCAI), jejímž předsedou je bývalý šéf společnosti Google Eric Schmidt, navrhuje za tímto účelem založit novou vysokou školu, která bude vzdělávat budoucí státní úředníky v digitálních dovednostech. Mělo by se jednat o nezávislou instituci v rámci struktury federální vlády, obdobně jako již funguje pět stávajících vojenských akademií, které vzdělávají důstojníky pro americké bezpečnostní služby.

Studenti nové US Digital Service Academy podle návrhu nebudou muset platit školné, pakliže budou po úspěšném absolvování alespoň pět let pracovat pro vládní instituce. Ročně by školu mohlo opustit na 500 nových absolventů. Na jejich vzdělávání se mají podílet jak interní akademici, tak odborníci z jiných univerzit, průmyslu i vládního sektoru.

Kurikulum nového studia se bude skládat z předmětů týkajících se historie, práva a fungování státní správy, ale také z oblasti přírodních a technických věd. Studenti si budou moci vybírat z různých zaměření, jako je umělá inteligence, počítačové vědy, molekulární biologie, kyberbezpečnost nebo datová analytika. Součástí studia budou také stáže v průmyslu a vládních agenturách. Počáteční náklady projektu v prvních dvou letech jsou odhadovány na 40 milionů dolarů.

Podle prezidentky Dakota State University a jedné z členek NSCAI José-Marie Griffiths řadě vládních agentur schází kvalifikovaní odborníci, kteří by byli schopni přispět k modernizaci a urychlení žádoucích technologických změn. Poptávka po těchto lidech navíc neustále narůstá. Absolventi stávajících amerických univerzit končí převážně v soukromém sektoru, který se vyvíjí mnohem dynamičtěji než státní správa a může nabídnout výrazně vyšší platy. Na druhou stranu věří, že velkým lákadlem nové univerzity bude garance uplatnění po absolutoriu, a to zejména v kontextu nastávající ekonomické krize.

Podle výzkumníka a zakladatele Center for International Higher Education na Boston College Philipa Altbacha však částka 40 milionů dolarů zdaleka není dostačující na založení nové univerzitní instituce. Navrhuje proto raději prostředky investovat do podpory již stávajících vysokých škol, které podobně zaměřené obory vyučují. Zároveň upozorňuje na možná rizika politizace této nové instituce ze strany federální vlády.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: THE, NSCAI