facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Czech-German Workshop for Industrial Research and Innovation

23. 9. 2022
Czech-German Workshop for Industrial Research and Innovation

Navázat užší spolupráci s průmyslovými podniky je jedním z cílů 2. česko-německého workshopu pro průmyslový výzkum a inovace, který pod názvem Řešení energetických systémů pro budoucnost pořádá 15. listopadu 2022 na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.

Celou akci v rámci Velvyslanectví Spolkové republiky Německo pořádá Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava s partnery z Fraunhoferovy inovační platformy aplikované umělé inteligence pro materiály a výrobu. Zájemci o účast se mohou registrovat prostřednictvím elektronického formuláře, a to nejpozději do 31. října 2022.

„Na workshopu představíme možnosti spolupráce Fraunhoferovy inovační platformy, Fraunhofer Innovation Platform for Applied Artificial Intelligence for Materials & Manufacturing at VSB – Technical University of Ostrava (FIP-AI@VSB-TUO), a to buď na smluvní, nebo projektové bázi. Tímto se snažíme dále rozvíjet možnosti spolupráce s aplikační sférou v různých oblastech technických oborů,“ řekla ředitelka FIP-AI@VSB-TUO a prorektorka pro vědu a výzkum Jana Kukutschová.

Rozhovor s Janou Kukutschovou pro Vědavýzkum.cz si můžete přečíst zde.

FIP-AI@VSB-TUO je jediná inovační platforma významné německé výzkumné instituce v České republice. Zabývá se výzkumem a rozvojem velkého potenciálu technologií řízení energie, umělé inteligence (AI) a inteligentní výroby v průmyslu.

„Zatímco VŠB-TUO do spolupráce vkládá znalosti v oblasti umělé inteligence a počítačů nové generace, Fraunhofer ICT nabízí zkušenosti v oblasti materiálového výzkumu a energetických systémů a Fraunhofer IWU v oblasti výrobních technologií a výroby. Spojení těchto kompetencí umožňuje partnerům nabízet mimořádně výkonná řešení pro celý průmyslový hodnotový řetězec,“ doplnila Kukutschová.

Na semináři vystoupí zástupci všech partnerů zapojených do inovační platformy a také zástupci CzechInvestu a Technologické agentury ČR. Veškeré informace včetně předběžného programu jsou dostupné zde.

 

Zdroj: VŠB-TUO