facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Konference: Business2Science

20. 8. 2021
Konference: Business2Science

Dne 23. září 2021 pořádá Moravskoslezské inovační centrum první ročník konference Business2Science (B2S), jejímž cílem je přispět k efektivní spolupráci mezi světy podnikání a akademického výzkumu.

B2S konference

Intenzivní spolupráce mezi podnikatelskou a akademickou sférou je základní charakteristikou rozvinutosti inovačního ekosystému. Tato spolupráce má řadu podob, od smluvního výzkumu přes participaci ve výuce na vysokých školách až po zakládání start-up firem za účelem komercializace výsledků výzkumu. Skrze všechny její podoby dochází k přenosu specifických znalostí, nových technologií a důležitých kontaktů s dopadem na celkovou prosperitu společnosti.

Jakkoliv se akademický a podnikatelský svět vzájemně potřebují, jejich fungování je založeno na odlišných principech. To často vede ke vzniku různorodých bariér spolupráce. V České republice i dalších zemích, kde došlo k dekádám přerušení tradice soukromého podnikání, jsou přirozené bariéry vzájemné spolupráce ještě o něco zesíleny.

Touto konferencí cílíme na lidi, kteří hledají úspěšné cesty vzájemné spolupráce. Na lidi, kteří věří, že kvalitní výzkum přináší nekonečné množství nových příležitostí nejen pro svět podnikání. Těšíme se na účastníky, kteří rádi objevují nové cesty v čemkoliv, co dělají. Zejména nové cesty ve světě, kde hranice jsou stále více umělé a překračování hranic je inspirací a výzvou současně.

Cílem konference je sdílená představ, potřeb a vzájemné inspirace mezi akademickou a podnikatelskou sférou. V rámci akce vystoupí zajímaví řečníci, mezi nimi například Pavel Csank (MSIC), Jiří Krechl (CzechInvest), Radek Zbořil (VŠB – Technická univerzita Ostrava), Jiří Blažek (Univerzita Karlova), Jaroslav Schwarz (HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.) nebo Karel Volenec (ELLA-CS, s.r.o.). Nebudou chybět panelové diskuse, případové studie, networkingové prostory spojené s meetpoints a stánky, ve kterých mohou firmy a výzkumné týmy představit nejnovější výsledky své práce.

Program konference

dopolední blok:

  1. Role univerzit v rozvoji měst a regionů
  2. Transfer technologií: Česko v mezinárodní perspektivě
  3. Zdroj konkurenční výhody nebo černá díra na peníze?
  4. Panelová diskuse: Jak na vzájemně prospěšnou spolupráci?

odpolední blok:

  1. Jak na špičkový výzkum a jeho komercializaci?
  2. Start-ups jako cesta komercializace
  3. Spolupráce ve vzdělávání: Hella + Fakulta strojní VŠB-TUO
  4. Výzkumná spolupráce: Contipro + UPOL
  5. Networking

+ večerní neformální setkání s grilováním

 

Konference je placená, vstupenky za cenu first minute lze do 31. 8. 2021 zakoupit zde.

Další informace ohledně konference budou postupně aktualizovány na webu konference https://www.business2science.cz/.


Zdroj: MSIC