facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Lump sum projekty v Horizontu Evropa

12. 12. 2022
Lump sum projekty v Horizontu Evropa

Evropská komise má v plánu významně navyšovat počet výzev pro projekty financované formou lump sum - tedy pevnou částkou. Technologické centrum Praha připravilo online seminář k financování projektů Horizont Evropa pevnou částkou.

HE lumpsum

Kdy: 2. února 2023 10:00 - 12:00

Kde: online

Registrace zde.

Evropská komise  bude navyšovat počet výzev postupně, částečně již v roce 2022, masivněji v letech 2023 a 2024. Mluví se o tom, že až 50 % financování z Horizontu Evropa bude v budoucnu ve formě lump sum.

Hlavním smyslem financování projektů formou lump sum je snaha o zjednodušení. Tyto projekty jsou typické tím, že je zde zafixovaná v grantové dohodě pevná částka (lump sum) pro celý projekt, respektive jednotlivé pracovní balíčky projektu. Tyto částky jsou způsobilé, jakmile jsou kompletně realizovány všechny aktivity naplánované v daném balíčku všemi partnery, bez ohledu na skutečnou výši vynaložených nákladů. Nedělají se finanční audity Evropské komise, a tak příjemcům odpadá povinnost uchovávat pro tyto účely výkazy práce, výplatní pásky, faktury, cestovní příkazy, výpočty způsobilých osobních nákladů apod. Pozornost je soustředěna na splnění vědeckých úkolů.

Pochopení této nové formy financování je výzvou jak pro výzkumníky a výzkumnice, tak i pro projektové manažery a manažerky řešitelských organizací. Speciální pozornost by mu měli věnovat zájemci o koordinaci projektů. Nicméně, účast na semináři je otevřená také všem dalším zájemcům o tuto problematiku.

Seminářem Vás provedou Lenka ChvojkováMichal Hlavačka, kteří působí v Technologickém centru Praha jako národní kontakty pro finanční, administrativní a právní otázky Horizontu Evropa. Praktické zkušenosti z pohledu příjemce projektů lump sum doplní Lenka Bajarová ze společnosti AMIRES.

Pro rychlou orientaci v tématu doporučujeme podcast Technologického centra Praha a sledování webové stránky EK k této problematice.

Seminář je financován z projektu Prohloubení integrace výzkumného a inovačního ekosystému ČR do Evropského výzkumného prostoru a podpora intenzivní mezinárodní spolupráce výzkumných organizací a podniků ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích (CZERA) – MS2103, podporovaného MŠMT.

 

Zdroj: Technologické centrum Praha