facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Seminář: Novinky v oblasti VaVaI

7. 3. 2018
Seminář: Novinky v oblasti VaVaI

Institut profesní přípravy si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář Novinky v oblasti VaVaI v roce 2018 a střednědobém výhledu, který se uskuteční 5. dubna 2014 ve velkém přednáškovém sále budovy Úřadu městské části Praha 8 (tzv. „Bílého domu“).

Obsahem semináře budou připravované veřejné soutěže a další aktuální informace Úřadu vlády ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Kanceláře Grantové agentury ČR, Technologické agentury ČR a aktuální odvětvové informace Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství.

PROGRAM SEMINÁŘE

8,30 - 9,30 Prezence účastníků

9,30 - 9,40 Zahájení semináře

9,40 – 11,10 Aktuální informace v působnosti Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády ČR

 • Rozpočet a financování VaVaI: Návrh rozpočtu na rok 2019 s výhledem do roku 2025, výstupy analýzy VaVaI za rok 2016, vyhodnocení NP VaVaI za rok 2016 – 2020;
 • Hodnocení výzkumných organizací: Implementace M 17+ : bibliometrická analýza za r. 2016 na národní úrovni - závěry a komen-táře, hodnocení vybraných výsledků za rok 2016 na národní úrovni, kompletní hodnocení výzkumných organizací;
 • Informační systém VaVaI 2.0: Aktuální stav, plánovaný rozvoj, seznámení se změnami v datových strukturách, pravidla pře- dávání dat do IS VaVaI, statistiky předaných dat za rok 2017, příprava nové generace IS VaVaI.
 • Přednášejí : Ing. Jan Marek, Ph. D., ředitel Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády ČR, Ing. Přemysl Filip, vedoucí Oddělení analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Úřadu vlády ČR, Mgr. Ing. Kateřina Miholová, Ph. D., vedoucí Oddělení hodnocení výzkumných organizací Úřadu vlády ČR, Ing. Miroslav Rychtařík, vedoucí Oddělení informačních systémů Úřadu vlády ČR

11,10 – 11,40 Aktuality Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

 • Přednáší : Ing. Jana Říhová, ředitelka odboru podpory vysokých škol a výzkumu MŠMT

11,40 – 12,00 Aktuální informace o veřejných soutěžích v mezinárodních programech MŠMT

 • Přednáší : RNDr. Jana Bystřická, pověřena  zastupováním vedoucího oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI MŠMT

12,00 – 12,30 Přestávka

12,30 – 13,10 Aktuální informace Grantové agentury ČR

 • probíhající veřejné soutěže
 • připravovaná veřejná soutěž v rámci nové skupiny grantových projektů EXPRO
 • další informace
 • Přednáší: Ing. Lada Knetlová, ředitelka Kanceláře Grantové agentury ČR

13,10 – 13,30 Aktuální informace Technologické agentury ČR

 • programy a připravované veřejné soutěže
 • další informace
 • Přednáší : Ing. Pavel Komárek, CSc., člen předsednictva Technologické agentury ČR

13,30 - 13,40 Přestávka

Odpolední program (rezortní informace)

13,40 – cca 14,00 Aktuální informace Ministerstva zdravotnictví

 • aktuální veřejné soutěže (VES 2018, VES 2019)
 • institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací v roce 2018
 • další informace
 • Přednáší: Mgr. Lenka Krafková, oddělení vědy,výzkumu a dotací na vzdělávání MZ

14,00 – cca 14,20 Aktuální informace Ministerstva zemědělství

 • Veřejná soutěž pro rok 2018 Programu aplikovaného výzkumu ZEMĚ 2017 - 2025
 • Přednáší: Mgr. Jan Radoš, vedoucí oddělení Národní agentura pro zemědělský výzkum

Další informace a přihlášku na seminář naleznete v pozvánce zde.

 

Zdroj: Institut profesní přípravy