facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyšlo nové číslo časopisu Technologického centra Praha ECHO

13. 11. 2023
Vyšlo nové číslo časopisu Technologického centra Praha ECHO

Čtvrté vydání časopisu ECHO v letošním roce se z velké části věnuje dopadům programu Horizont 2020 ve formě inovací a klíčových využitelných výsledků, které vzešly z řešení jeho projektů. Najdete v něm statistické výstupy dat Platformy inovační radar, přečíst si můžete o dosavadních výsledcích programu Horizont 2020, či shrnutí poznatků Julie Mildorfové z vedení projektu Plus Change.

Čtvrté vydání časopisu ECHO v letošním roce se z velké části věnuje dopadům programu Horizont 2020 ve formě inovací a klíčových využitelných výsledků, které vzešly z řešení jeho projektů.

V prvním článku jsou uvedeny statistické výstupy dat Platformy inovační radar, které se týkají členských zemí EU a dalších vybraných evropských států. Mezi sledované ukazatele patří úroveň vyspělosti inovací, potenciál inovací pro vytvoření trhu, zastoupení žen ve vedení inovací, struktura inovací ve vztahu programu Horizont 2020 a k jednotlivým cílům udržitelného rozvoje. Zvláštní pozornost je upřena na aktuální pozici ČR v této platformě.

Druhý článek shrnuje dosavadní výsledky programu Horizont 2020 publikované a zveřejněné v platformě Horizon Results Platform, která je klíčovým nástrojem evropské valorizační politiky a jejímž cílem je zajistit šíření a využívání výsledků projektů evropských programů zaměřených na výzkum a inovace. Článek se zabývá strukturou klíčových využitelných výsledků z programu Horizont 2020 (včetně těch s českou účastí), analýzou potřeb tvůrců a autorů výsledků výzkumu, cílovými skupinami investorů, kteří mohou naplnit tržní potenciál těchto výsledků. Důležitou součástí článku je popis výsledků a jejich tematická souvislost s oblastmi politiky EK. Článek se dotýká také technologické vyspělosti výsledků projektů programu Horizont 2020 a výhledu na jejich budoucí využití. 

Zkušenosti s vedením projektu Plus Change s 23 účastníky ze 14 evropských zemí odhaluje v rozhovoru pro ECHO Julie Mildorfová Leventon z CZECHGLOBE, která má na starosti jeho koordinaci. Další dva projekty koordinované českými institucemi jsou představeny v příspěvku, který monitoruje působení ČR ve výzvách programu Horizont Evropa pro roky 2021–2022 v Klastru 1 – Zdraví. Toto vydání ECHA ještě doplňují krátká úvaha o rozdílech ve výzkumné, vývojové a inovační výkonnosti nových a starých členských zemí EU, která se promítá i do účasti v RP a analýza nejcitovanějších českých publikací od roku 1980 do současnosti.

Více se dočtete v článcích uvedených v časopise. Listovací verze je dostupná zde.

 

Autor: Daniel Frank

Zdroj: Technologické centrum Praha