facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Užití průmyslových práv pro business development

7. 1. 2018
Užití průmyslových práv pro business development

Spolek Transfera.cz pořádá v roce 2018 sérii vzdělávacích kurzů pro projektové manažery a řídicí pracovníky nejen v oblasti výzkumu a vývoje. Další z nich je zaměřen na efektivní používání průmyslových práv v oblasti business developmentu a bude se konat 11. dubna 2018.

Kurz účastníky seznámí s praktickým postupem řízení procesů transferu technologií, stanovením cílů a plánováním, ale také s rozhodovacími procesy při stanovení ochrany VaV a související komunikací k tržním partnerům.

Obsahem kurzu budou následující témata:

  • Základní průmyslová práva a jejich výhody pro business development.
  • Průmyslově právní strategie.
  • Ochrana versus utajení.
  • Volba územního rozsahu patentu.
  • Víceúrovňová ochrana technických řešení.
  • Utajování informací v jednotlivých fázích licenčního či jiného obchodního vyjednávání.
  • Specifika užití průmyslových práv v prostředí akademického výzkumu.

Pro koho je kurz určen:

  • Projektovým manažerům řídícím projekty Proof of Concept.
  • Projektovým manažerům v oblasti TT a řízení projektů Proof of Concept (juniorské pozice).
  • Řídícím pracovníkům, zavádějícím nebo rozvíjejícím transfer technologií ve firemním prostředí.

Kurz se bude konat 11. dubna 2018 v prostorách Technologické agentury ČR, Evropská 1692/37, Praha 6.

Leták Kubečka page 001

Registrovat je možné se zde.

 

Zdroj: Transfera.cz