facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Druhý ročník Business Research Fora Masarykovy univerzity je největší akcí prezentující výsledky vědy a výzkumu na MU. Formou veletrhu zájemce seznámí s pestrou paletou možností spolupráce s největší univerzitou na Moravě. Součástí programu jsou i prezentace vědeckých týmů a tematické diskusní sekce.

25. 12. 2016

CTT MU

Evropská investiční banka ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR organizuje dne 27. ledna 2017 v Praze interaktivní seminář, jež představí nástroje na podporu inovačních malých a středních podniků.

23. 12. 2016

TC AV ČR

V souvislosti s vydáním průvodce Cestovní mapou evropských výzkumných infrastruktur pořádá ESFRI dne 17. 1. 2017 v Malaze Informační den (Roadmap 2018 Info Day), jehož cílem je seznámit účastníky s požadavky, procedurami a metodikami, podle nichž budou hodnoceny návrhy nových projektů.

22. 12. 2016

MŠMT

Dne 28. března 2017 pořádají národní kontaktní pracovníci pro ERC v německém Bonnu akci na téma management ERC grantů.

19. 12. 2016

CZELO

Ve dnech 20. - 24. března 2017 proběhne 'ERC week 2017' k 10. výročí založení Evropské rady pro výzkum

19. 12. 2016

CZELO

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zve na Seminář pro žadatele a příjemce Výzvy č. 02_16_014 Budování expertních kapacit – transfer technologií, který se koná 31. ledna 2017.

16. 12. 2016

MŠMT

Ve dnech 6. - 7. dubna 2017 pořádá Sdružení evropských univerzit (European University Association, EUA) Výroční konferenci EUA 2017 na norské Univerzitě v Bergenu. Hlavním letošním tématem konference bude akademická autonomie a svobody a správné fungování univerzit a institucí vyššího vzdělávání.

16. 12. 2016

ERA

Dne 20. 12. 2016 se koná veřejné diskusní setkání pro firmy a podnikatele, jehož cílem je podpořit veřejnou debatu o zlepšování podmínek pro inovace v České republice. Účastníci by se měli zaměřit zejména na otázku financování inovativních řešení a jejich tržního uplatnění.

16. 12. 2016

Vědavýzkum.cz

3. evropská TA konference se bude konat v Corku ve dnech 17.-19. května 2017. Konference navazuje na úspěšné TA konference, které se uskutečnily v Praze (2013) a Berlíně (2015), a jejím hlavním cílem je další posílení diskuze o možnostech metody technology assessment  a ostatních příbuzných aktivit. Bude se rovněž hovořit na téma, jak mohou tyto aktivity více přispět k tvorbě politiky VaVaI založené na znalostech.

16. 12. 2016

TC AV ČR

Znalostní a inovační společenství (KIC) EIT Digital pořádá 21. 3. 2017 v Bruselu výroční konferenci k digitalizaci Evropy.

13. 12. 2016

Vědavýzkum.cz