facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Akce

Akce

semináře, konference, workshopy a soutěže

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) pořádá dne 5. 12. 2016 seminář s názvem Využívání komunitárních programů v ČR a doplňkovost na programy ESI Fondů, na kterém představí komunitární programy EU (HORIZONT 2020, ERASMUS+, COSME atd.).

20. 11. 2016

MMR

Národní hodnocení a návazné financování výzkumu v České republice bylo od roku 2004, kdy začalo systematicky probíhat, založeno téměř výhradně na bibliometrickém měření jednotlivých výstupů. V reakci na kritiku a množící se nežádoucí efekty tohoto schématu se nyní připravuje nová metodika hodnocení, která má zahrnovat více peer review a komplexněji zohledňovat fungování výzkumných institucí.

16. 11. 2016

AV ČR

Dům zahraniční spolupráce zve na závěrečnou konferenci programu Spolupráce škol a stipendia, CZ07 Norské fondy a fondy EHP, která se uskuteční 7. prosince 2016 v Praze.

16. 11. 2016

Vědavýzkum.cz

Dne 21. listopadu 2016 organizuje INNOSKART ICT CLUSTER v Budapešti Mezinárodní konferenci V4.

14. 11. 2016

ERA

Dne 24. ledna 2017 se koná regionální konference How to best attract talented researchers?, kterou organizuje Evropská komise (EK) společně s MŠMT a Slovenským ministerstvem školstva, vedy, výskumu a športu v Brně.

14. 11. 2016

ERA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zve na seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VVV, prioritní osy 2.

14. 11. 2016

MŠMT

Dne 29.11.2016 pořádá Technologické centrum AVČR Národní informační den programu Future and Emerging Technologies za účasti zástupce Evropské komise Viorela Peca (head of unit FET), který zhodnotí dosavadní vývoj v této části rámcového programu H2020 a představí výhled do jeho posledního tříletého období.

11. 11. 2016

TC AV ČR

Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity zve na neformální setkání pracovníků a partnerů Masarykovy univerzity.

11. 11. 2016

CTT MU

České startupy mají šanci potkat představitele EIT Digital a domluvit si možnou spolupráci. Přístup na zahraniční trhy i k financování si můžou dohodnout na akcích JIC v Brně a ve Vídni.

10. 11. 2016

JIC

Společnost B.I.D. services pořádá 30. listopadu 2016 v Praze odbornou konferenci na téma Komunitární programy EU: dotace přímo z Bruselu.

9. 11. 2016

Vědavýzkum.cz