facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Evropská komise spustila novou službu pro výzkumné organizace

26. 2. 2019
Evropská komise spustila novou službu pro výzkumné organizace

Evropská komise spustila novou službu s názvem "IP Booster", jejímž cílem je poskytování odborného poradenství v oblasti duševního vlastnictví (IP). Služba je bezplatná pro evropské vysoké školy a veřejné výzkumné organizace.

Služba IP Booster výzkumným organizacím pomáhá při vytváření vysoce kvalitního výzkumu a snaze zlepšit jeho dopad na trh, pokouší se lépe řešit otázky duševního vlastnictví související s komercializací a pomůže najít ty správné odborníky, kteří se mohou podílet na rozvoji úspěšné strategie duševního vlastnictví.

K službám, které poskytují experti prostřednictvím služby IP Booster, patří například vybudování strategií na ochranu duševního vlastnictví organizací či určení typu a stupně IP ochrany potřebné pro konkrétní subjekt.

Chcete-li se přihlásit, vyplňte formulář zde. První výzva k předkládání žádostí byla otevřena 6. února 2019 s termínem pro předkládání žádostí do 6. března 2019.

Více informací naleznete zde.

 

Zdroj: IP Booster