facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

18. ročník L'Oréal-UNESCO Pro ženy - uzávěrka přihlášek se blíží

13. 12. 2023
18. ročník L'Oréal-UNESCO Pro ženy - uzávěrka přihlášek se blíží

Prestižní program L'Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě brzy uzavře příjem přihlášek do svého 18. ročníku. Program chce podpořit ženy na začátku jejich vědecké kariéry, aby vytrvaly a nevzdávaly své profesní cíle ani v případě mateřství nebo prvotních pracovních nezdarů.

Další ročník programu podpoří tři vědkyně z vybraných vědních oborů celkovou částkou 600 tisíc Kč. Přihlášky svých vědeckých projektů lze odevzdávat už jen do 31. prosince na webu www.prozenyvevede.cz.

Co se týče počtu žen mezi vědci, Česko si v mezinárodním srovnání bohužel nevede dobře. S 27 % patříme mezi nejhorší země EU, a ačkoli mezi studujícími v 60 % převládají právě ženy, mezi postgraduálními vědci jich najdeme už jen 45 %. Ještě nižší podíl žen je ve vedoucích rolích odborných institucí a mezi rektory veřejných vysokých škol, kde jejich zastoupení činí pouhých 7 %. Za nízkým podílem žen ve vědě stojí především nevyhovující podmínky, které komplikují skloubení rodinných a pracovních povinností, ale i stereotypy a problém nerovného odměňování.

Program L'Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě se zaměřuje na mladé vědkyně z oblasti fyzikálních věd, formálních věd, technických věd a technologií, věd o živé přírodě a chemických věd, kde je zastoupení žen vůbec nejnižší, aby ocenil jejich vědeckou činnost a motivoval je k dalšímu setrvání v oboru.

Všechny vědkyně s českou státní příslušností ve věku do 40 let, s titulem Ph. D. ze zmíněných vědeckých oblastí se tak mohou přihlásit do unikátního programu, ve kterém jejich vědecké projekty zhodnotí odborná porota AV ČR, zástupci L’Oréal ČR a české komise pro UNESCO. Na základě ústních prezentací budou vybrány tři vítězky, které si odnesou výhru 200 tisíc Kč. Slavnostní vyhlášení finalistek proběhne nejpozději v červnu 2024 na Velvyslanectví Francouzské republiky v Praze. Veškerá pravidla a podmínky naleznete na www.prozenyvevede.cz

O projektu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě ve světě

Nadace L’Oréal podporuje ženy po celém světě, dává jim možnost utvářet svou budoucnost a měnit společnost k lepšímu. Zaměřuje se na tři hlavní oblasti: vědecký výzkum, inkluzivní krásu a opatření v oblasti klimatu.

Talentový program L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě byl založen v Paříži v roce 1998 za účelem podpory žen – vědkyň. Program si klade za cíl oceňovat úspěchy již etablovaných vědkyň a vliv jejich odborné činnosti na současnou společnost, ale rovněž poskytovat podporu mladým vědkyním na počátku kariéry. Od svého vzniku se postupně rozšířil do mnoha států světa a vyznamenal více než 4 100 žen ze 110 zemí.

L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě v České republice

V České republice byl projekt realizován poprvé v roce 2006 a každoročně oceňuje nadějné vědkyně vybrané odbornou porotou. Soutěž je zároveň podpořena spoluprací s Akademií věd České republiky. Od zahájení projektu v České republice získalo toto ocenění již 47 talentovaných žen – vědkyň, jež si mezi sebou rozdělily částku ve výši přes 10 milionů korun českých.

 

Zdroj: L’Oréal Česká republika/Slovensko