facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Asistenční vouchery Ústeckého kraje

12. 4. 2017
Asistenční vouchery Ústeckého kraje

Výzkumné organizace, školy, města a obce a další veřejné subjekty mohou od začátku dubna žádat o dotaci z programu Asistenční vouchery Ústeckého kraje. Program podpoří částkou až 300 tisíc korun přípravu a zpracování projektů, které budou naplňovat cíle a opatření tzv. Regionální inovační strategie Ústeckého kraje, příp. krajské přílohy k národní RIS3 strategii.

Obecně se jedná o projekty z oblasti inovací, transferu technologií či spolupráce firem a výzkumných organizací. Asistenční vouchery Ústeckého kraje tedy zaplatí výzkumným organizacím, municipalitám... a dalším veřejným subjektům přípravu a zpracování projektu, a to ať už projekt podají jako žádost do jiného dotačního programu na národní či evropské úrovni, anebo jej začnou realizovat sami vlastními prostředky. Dotace je určena na neinvestiční výdaje a činí až 85 % způsobilých výdajů.

Podávat žádosti lze od 1. dubna až do 31. srpna 2017.

Oprávněnými žadateli mohou být pouze veřejné (veřejnoprávní) subjekty se sídlem, pobočkou, pracovištěm na území Ústeckého kraje.

Více informaci naleznete zde.

 

Zdroj: ICUK