facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Barrande Fellowship: výzkumné stáže i doktorát pod dvojím vedením

20. 1. 2020
Barrande Fellowship: výzkumné stáže i doktorát pod dvojím vedením

Francouzský institut v Praze a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spouštějí nový stipendijní program na podporu mobilit českých PhD studentů do Francie a francouzských doktorandů do Česka.

Nový Barrande Fellowship program rozšiřuje dosavadní program výzkumných stáží pro české PhD studenty do Francie. Stejné podmínky jako pro české studenty platí také pro francouzské studenty se zájmem o stáž v Česku.

Program nabízí možnost vycestovat na krátkodobou stáždoktorandské studium pod dvojím vedením, a to ve všech vědních oborech, zejména pak v následujících oblastech:

  • Přírodní vědy a vědy o Zemi
  • Exaktní a inženýrské vědy
  • Ekonomické a právní vědy
  • Lékařství

Doktorandské studium pod dvojím vedením

barrande22Doktorandské studium pod dvojím vedením probíhá současně na české a francouzské vysoké škole a student po jeho ukončení obdrží diplom z obou institucí. Výzkumná práce probíhá pod společným vedením jednoho českého a jednoho francouzského vedoucího. Stipendium francouzské vlády na doktorandská studia pod dvojím vedením je udělováno maximálně na 3 roky, bez možnosti prodloužení.

Po dobu tří let pobývá doktorand střídavě na jedné z univerzit/vysokých škol. V rámci tří pobytů ve Francii pobírá doktorand po dobu pěti měsíců stipendium francouzské vlády.

Stipendia na doktorandské studium pod dvojím vedením jsou určena i nefrankofonním studentům pod podmínkou, že v dopise francouzského pedagoga bude uveden souhlas francouzské vysoké školy či univerzity se studiem či s výzkumnou stáží v angličtině.

Informační leták

Výzkumná stáž

Výzkumná stáž trvá 1 až 3 měsíce a musí být vykonána na univerzitě, výzkumném centru či v univerzitní nemocnici.

Tato stáž odpovídá určité potřebě kandidáta pobývat právě ve Francii: potřeba seznámit se se specifickým výzkumným zařízením či technikou, pracovat s materiály a dokumenty, které nejsou dostupné v ČR, pracovat na studii týkající se Francie nebo účastnit se speciálního školení ve Francii.

Informační leták

 

Přihlášky se odevzdávají do 14. února 2020. Více informací naleznete zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: Francouzský institut v Praze