facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Britská akademie vyhlásila nové kolo programu na podporu mezinárodní výzkumné spolupráce

27. 7. 2023
Britská akademie vyhlásila nové kolo programu na podporu mezinárodní výzkumné spolupráce

Cílem programu Knowledge Frontiers: International Interdisciplinary Research Projects 2024 je podpořit humanitní a sociálněvědní projekty, které se zabývají otázkami týkajícími se vztahu mezi odbornými znalostmi, veřejným porozuměním a realizací politiky na mezinárodní úrovni, a zdůraznit význam spolupráce mezi odborníky a disciplínami bez omezení státních hranic.

Nová soutěž v programu Knowledge Frontiers: International Interdisciplinary Research Projects byla vyhlášena 21. července 2023. Finální lhůta pro podání přihlášek je 1. listopadu 2023. Grant bude platný po dobu 24 měsíců s nejdřívějším začátkem od března 2024. Maximání výše podpory je 300 000 liber.

Účelem každého projektu bude rozvoj nového mezinárodního a interdisciplinárního výzkumu v humanitních a společenských vědách. Výzkum by měl být ideálně zaměřen na řešení konkrétního problému, měl by být inovativní a objevný a také by měl spojovat různé obory humanitních i společenských věd, aby bylo dosaženo maximálního dopadu. Britská akademie požaduje, aby všechny žádosti zásadním způsobem zahrnovaly a integrovaly humanitní i společenské vědy.

Cílem této výzvy je podpořit mezinárodní spolupráci mezi začínajícími výzkumnými pracovníky ve Spojeném království a v zahraničí na mezinárodně zaměřených výzkumných projektech interdisciplinární povahy, které budou zahrnovat humanitní a společenské vědy. Kromě tohoto zarámování může být samotný výzkum zaměřen na jakoukoli problematiku či téma. Klíčovým je plnění požadavku na mezinárodní spolupráci a interdisciplinárnost.

Více informací o programu naleznete na stránkách Britské akademie.

 

Zdroj: The British Academy