facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vzniká dosud nejrozsáhlejší spolupráce v oblasti umění, technologií a humanitních oborů v Česku

18. 12. 2023
Vzniká dosud nejrozsáhlejší spolupráce v oblasti umění, technologií a humanitních oborů v Česku

Téměř tři desítky organizací z oblasti nových technologií, umění, humanitních a sociálních věd se spojily s cílem spolupracovat na řešení celospolečenských problémů. Kreativní a inovační centrum TAH – Technology, Art, Humanities – je historicky nejširší celonárodní iniciativou v dané oblasti a patří k průkopníkům i na evropské úrovni.

manifestUmělá inteligence, syntetická média, počítačová lingvistika, umění, design, etika, ekonomie či sociologie jsou jen omezeným výčtem oblastí, které bude propojovat nově vznikající Centrum TAH. Jeho podstatou je přinášet znalosti a inovace, které by byly mimo dosah jakékoli jednotlivé disciplíny.

Technologický pokrok je katalyzátorem změn a je nezpochybnitelné, že řešení společenských výzev vyžaduje širokospektrální mezioborovou spolupráci, která těží i z přesahu do technických či přírodovědných oborů. Proto na Univerzitě Karlově vznikla před několika měsíci iniciativa, která se nyní zhmotnila v Manifestu TAH. Jsem velmi rád, že se odborná veřejnost a řada významných institucí začíná takto propojovat a v dohledné době tak umožní vznik zcela nových a přínosných interdisciplinárních řešení," říká prorektor Univerzity Karlovy Martin Vlach.

Jeho podstatným bodem je budování silných vztahů mezi akademickým sektorem, praxí, státní správou, samosprávou a veřejností. Přístup k současným výzvám z různých perspektiv může podle zapojených organizací odkrýt nové, ekonomicky i společensky prospěšné možnosti, zdroje a inovativní řešení, a to i mimo kulturní a kreativní odvětví.

Manifest, s dosud 29 signatáři z řad předních českých vysokých škol, výzkumných organizací a dalších institucí, byl představen 14. prosince na půdě UMPRUM za účasti zástupců ministerstev průmyslu a obchodu, kultury a školství, mládeže a tělovýchovy.

Inovační ekosystém České republiky je tradičně orientovaný na průmyslové inovace. Je však poměrně zřejmé, že ke společenskému a ekonomickému pokroku přispívají i společenskovědní, humanitní nebo umělecké obory. Centrum TAH může být vhodnou platformou, jak jejich inovační potenciál cílevědoměji rozvíjet a prohlubovat, uvedl Pavel Doleček, náměstek ministryně pro vědu, výzkum a inovace.

Centrum chce být významným hráčem při formování tuzemských i evropských politik, ale také vytvářet společné vzdělávací programy, sdílet zkušenosti či rozvíjet nová výzkumná témata. V současné době volné sdružení participujících organizací se v budoucnu zaměří na založení právnické osoby se sítí regionálních kontaktních míst.

Senátor David Smoljak, který akci zahájil, podotýká: Na současné výzvy světa moderních technologií, který se vyvíjí doslova raketovou rychlostí, často reagujeme úžasem nebo úlekem. Jsem rád, že tahle iniciativa vnímá technologické inovace jako výzvu k pozitivnímu rozvoji našich dovedností, poznání a kreativity."

14. prosinci 2023 se k tezím Manifesta za spojení sil nových technologií, umění, společenskovědních a humanitních oborů připojili:

 • Akademie múzických umění
 • Akademie výtvarných umění
 • Anglo-American University in Prague
 • Brainz Studios
 • Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy
 • České priority
 • Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT
 • Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění
 • Etnologický ústav Akademie věd České republiky
 • Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy
 • Evropské centrum pro digitální inovace, ČVUT
 • Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
 • Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Fakulta umění Ostravské univerzity
 • Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně
 • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • Filosofický ústav Akademie věd České republiky
 • Janáčkova akademie múzických umění
 • Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
 • Pražský inovační institut
 • prg.ai
 • Univerzita Karlova
 • Univerzita Palackého Olomouc
 • Ústav dějin umění Akademie věd České republiky
 • Ústav informatiky Akademie věd České republiky
 • Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky
 • Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 

Aktuální seznam signatářů, Manifest TAH i další informace najdete na tah-centre.org.

 

Zdroj: Univerzita Karlova