facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Dvě miliardy ve výzvě pro společenské a humanitní vědy

1. 9. 2023
Dvě miliardy ve výzvě pro společenské a humanitní vědy

Operační program Jan Amos Komenský vyhlásil výzvu specificky zaměřenou na humanitní a sociální vědy. Žádosti je možné podávat do 11. dubna 2024 a na výzvu jsou alokovány dvě miliardy korun.

Včera vyhlášená výzva Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti má přispět k řešení historického deficitu humanitních a sociálních věd vůči ostatním výzkumným oblastem.

Reaguje na neodpovídající podíl společenských a humanitních věd na přímém i účelovém financování VaV v ČR a současně na zvyšující se potřebu nalézat komplexní řešení – ať už v oblasti sociální, environmentální nebo ekonomické. Zásadní ruská agrese proti Ukrajině, růst ekonomického napětí, pandemie CoV-19, civilizační choroby a stárnoucí populace stejně jako změny klimatu či překotný vývoj technologií zasahující do soukromí lidí a mění způsoby jejich práce i komunikace a ukazují na potřebu systematického výzkumu těchto procesů v co nejširších, holistických souvislostech.

Cílem výzvy je podpořit rozvoj potenciálu společenských a humanitních věd prostřednictvím podpory špičkových výzkumných záměrů a posílit spolupráci mezi jednotlivými výzkumnými organizacemi. Jejich projekty orientovaného výzkumu, včetně transdisciplinárního pojetí, povedou k tvorbě aplikovatelných výsledků a v delším časovém horizontu přispějí k rovnocennému postavení humanitních a sociálních věd.

Aktivity cílí na realizaci špičkových výzkumných záměrů, rozvoj personálních kapacit nebo na rozvoj internacionalizace výzkumných týmů.

Tematicky jsou projekty vymezeny dle klasifikace FORD kategorie 5 a 6 a zároveň pomocí témat VaVaI v oblasti společenských a humanitních věd v rámci Národní RIS3 strategie.

Žádosti o podporu mohou žadatelé předkládat od 31. 8. 2023 do 11. 4. 2024 do 14 hodin v aplikaci IS KP21+.

Více informací naleznete na stránkách OP JAK v sekci výzvy, kde jsou k dispozici přehledné informační letáky i kompletní texty výzev. K této výzvě je také zřízen konzultační e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy