facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Byl zahájen příjem návrhů projektů pro výzvu Ekoinovace

1. 8. 2018
Byl zahájen příjem návrhů projektů pro výzvu Ekoinovace

Nové problémy si žádají nová řešení. Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR proto vyhlásily novou výzvu v rámci Národního programu Životní prostředí. Zaměřena je na ekoinovace – inovativní projekty, které využívají netradiční nebo u nás nepoužívané technologie s přínosem pro životní prostředí.

Chytré nápady – projektové náměty, mohou zájemci o dotace předkládat u Státního fondu životního prostředí ČR od 30. července 2018 do 31. října 2018. Získat mohou finanční příspěvek ve výši až 20 milionů korun.

„Naší snahou je povzbudit obce, kraje či vysoké školy k tomu, aby se nebály připravit inovativní, průkopnické ekoprojekty, které využívají netradiční a u nás ne příliš běžné technologie s přínosem pro životní prostředí. Uvítáme zejména ty, které řeší nedostatek kvalitní pitné vody, zadržování vody v krajině, znečištění ovzduší, zavádění oběhového hospodářství, šíření invazivních druhů či energetické úspory a chytrá řešení v energetice. Obecně se však meze nekladou ani zaměření ani technickému řešení, důležité je, aby projekty, které uspějí a jejichž přínos bude ověřen, mohly být následně přeneseny do běžné praxe,“ říká ministr Richard Brabec.

Žadatelem mohou být obce, kraje, vysoké školy či výzkumné instituce, stejně jako další právnické osoby, které splní podmínky výzvy. Ucházet se mohou o dotace od 200 tisíc až do 20 milionů korun, které mohou pokrýt až 75 procent z celkových nákladů. Zvýhodněny budou návrhy, které by se měly realizovat na území nejvíce znečištěných krajů, tedy v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji, na něž rezort přispěje až 85 procenty.

Dotační výzva v případě ekoinovací probíhá ve dvou kolech. V prvním kole předloží zájemci na Fond své náměty, tzv. projektové fiše, které posoudí expertní komise složená z Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí ČR a nezávislých odborníků.

Dotace na inovativní projekty nabízí rezort životního prostředí již podruhé. Výsledky úspěšné pilotní výzvy shrnuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR: „Fond obdržel 21 námětů s požadovanou výší dotace 203 milionů korun. Expertní komisí bylo k podpoře doporučeno 12 projektů s požadovanou podporou 139 milionů korun. Ty tak postoupily do druhého kola a jejich žadatelé byli vyzváni k podání žádosti o dotaci.“ 

Uspěl například také unikátní projekt na vybudování lokální distribuční sítě na úsporné a ekologické vytápění a dodávku elektřiny do tří městských budov (kulturního domu, základní školy a městského úřadu) v Budišově nad Budišovkou. Dotace je také připravena pro projekt dynamického řízení veřejného osvětlení v Sušici či litoměřický projekt startovacích bytů v bývalých Jiříkových kasárnách, které mají spotřebovávat méně energie, než samy vyrobí. 

Více informací k výzvě naleznete zde.

 

Zdroj: Třetí ruka