facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Bylo otevřeno podávání žádostí o dotace na česko-německé projekty

24. 4. 2023
Bylo otevřeno podávání žádostí o dotace na česko-německé projekty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci bilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací Česko – Německo v rámci aktivity Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI s dobou řešení 2024-2025.

Aktivita Mobility je určena k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v partnerských zemích, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů.

Poskytovatelé z partnerských zemí, tj. Česká republika – poskytovatel MŠMT v programu: aktivita Mobility – 8J a Spolková republika Německo – poskytovatel Deutscher Akademischer Austauschdienst (dále jen „DAAD“) v programu: DAAD – Programme der Projektförderung, rozhodli v souladu s Dohodou mezi vládou České a Slovenské federativní republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vědeckotechnické spolupráci podepsané v Praze dne 2. listopadu 1990 o společném vyhlášení výzvy pro bilaterální projekty s dobou řešení 2024-2025.

Výzva 8J24DE je realizací tohoto záměru na české straně. Současně s Výzvou 8J24DE v České republice provádí analogický výběr poskytovatel na německé straně. Zahraniční partner českého žadatele se účastní výběru projektu v Německu, a to podle pravidel německého poskytovatele.

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace ve Výzvě 8J24DE končí dne 12. června 2023.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy