facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Byly navrženy projekty k financování v rámci česko-německé spolupráce

28. 1. 2023
Byly navrženy projekty k financování v rámci česko-německé spolupráce

Během prosince roku 2022 proběhl v rámci Společné česko-německé výběrové komise programu Mobility korespondenční cestou výběr projektů česko-německé výzkumné spolupráce s dobou řešení 2023–2024. Komise navrhla k podpoře celkem 6 projektů.

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Mezi úspěšnými českými žadateli jsou v této výzvě zastoupeny přední české vědecké instituce. Největší finanční podporu obdrží Vysoká škola chemicko-technologická v Praze pro realizaci projektu Scintilátory založené na oxidech hafnia.

Další úspěšné projekty pak pochází z dílny Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity v Brně, Vysokého učení technického v Brně, Univerzity KarlovyČeského vysokého učení technického v Praze.

Více informací naleznete zde.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

redakčně upraveno