facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Cena Bedřicha Hrozného za rok 2017

5. 1. 2018
Cena Bedřicha Hrozného za rok 2017

Cena Bedřicha Hrozného je udělována rektorem Univerzity Karlovy za mimořádný a originální tvůrčí počin a je spojena s finanční odměnou. Účastníky nominují vědecké rady fakult nebo ústavů či členové vědecké rady univerzity a to do konce února 2018.

Cenu uděluje rektor UK za významné dílo, například za odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, uspořádanou výstavu či realizovaný patent. Hlavním kritériem pro udělení ceny je původnost, kvalita a závažnost tvůrčího počinu. Oceněným může být pracovník nebo pracovní tým působící na univerzitě.

V daném roce mohou být uděleny maximálně dvě ceny. Samotná cena se pak předává na slavnostním shromáždění konaném u příležitosti dubnového výročí založení univerzity. S udělením ceny je spojena peněžitá odměna ve výši minimálně 100 000,- Kč.

V předchozích letech Cenu Bedřicha Hrozného získal například objev eukaryotických buněk bez mitochondrií, publikace „Právní systémy Dálného východu I.“, série knih na téma etiky v medicíně či dílo „Pavel z Tarsu a jeho svět“.

Součástí podávaného návrhu musí být:

  • jméno kandidáta nebo složení pracovního týmu
  • název pracoviště kandidáta nebo pracovního týmu
  • specifikace tvůrčího počinu, včetně zdůvodnění
  • v případě publikace nebo článku také tato díla fyzicky

Termín podávání návrhů na ocenění je do konce února 2018.

Více informací naleznete zde.

 

Zdroj: Univerzita Karlova