facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Cena Czexpats in Science

8. 9. 2023
Cena Czexpats in Science

Iniciativa Czexpats in Science spolu s firmou Diana Biotechnologies vyhlašují soutěž o Cenu Czexpats pro mladé české vědkyně a vědce všech vědních oborů působící v zahraničí. Uzávěrka přihlášek je 31. října 2023, vyhlášení výsledků proběhne 22. prosince 2023.

Cena Czexpats in Science 1200x675

Pro koho je cena určena

Pro juniorní české vědkyně a vědce působící v zahraničí v libovolném oboru exaktních, společenských a humanitních věd. Ideální laureát Ceny Czexpats už ve svém oboru dosáhl prokazatelných úspěchů, má aktivní pozitivní vztah k ČR a jasnou vizi, jak do budoucna přispívat k rozvoji svého oboru i celé společnosti v souladu s vizí Czexpats in Science.

Profil ideálního laureáta nebo laureátky

Ideální laureát nebo laureátka Ceny Czexpats má vlastnosti a dovednosti, které jim umožňují vyniknout ve svém oboru a významně přispívat k rozvoji poznání. Mezi tyto vlastnosti a dovednosti patří zejména zvědavost, vytrvalost, nezávislost, kritické myšlení, otevřenost a morální, intelektuální a metodická integrita. Mají jasnou vizi do budoucna, chtějí přímo či nepřímo přispívat k rozvoji českého vědeckého prostředí a mají potenciál stát se leaderem a vzorem nejen pro své bezprostřední okolí, ale i dál, napříč vědními obory a společenskými vrstvami.

Kdo se může přihlásit (eligibility)

  • Občané České republiky působící v libovolném vědeckém oboru mimo ČR.
  • Mající primární afiliaci na zahraniční instituci a fyzicky tráví více než polovinu času v cizině.
  • Studují doktorské studium či od zisku PhD (či jeho ekvivalentu) v době uzávěrky přihlášek neuplynulo více než sedm let (tato doba se prodlužuje o dobu rodičovské dovolené či obdobných kariérních přestávek).
  • Přijímáme a vítáme přihlášky od kandidátů a kandidátek působících mimo akademickou sféru – např. v aplikovaném výzkumu a vývoji v soukromých firmách, veřejné správě atp.

Způsob přihlášení

Harmonogram

  • září 2023: Vyhlášení soutěže
  • 31. 10. 2023: uzávěrka přihlášek
  • listopad–prosinec 2023: hodnocení přihlášek, interviews
  • 22. 12. 2023: vyhlášení výsledků

Více informací, nominace a přihlášky naleznete zde.

 

Zdroj: Czexpats in Science