facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Cena ministra školství za mimořádné výsledky ve výzkumu

21. 6. 2019
Cena ministra školství za mimořádné výsledky ve výzkumu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zahájilo přijímání návrhů do dalšího ročníku Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažených významnými vědkyněmi a vědci za rok 2018. Návrhy je možné předložit nejpozději do 30. září 2019.

Cenu uděluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Udělit může jednu či více cen v souhrnné hodnotě 500 000 Kč. Ministerstvo posuzuje zejména přínos výsledků dosažených v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro Českou republiku a jejich mezinárodní význam.

Uzávěrka návrhů je 30. září 2019. Doručení návrhu do podatelny MŠMT se doporučuje v dostatečném předstihu nezbytném pro zpracování a označení v podatelně MŠMT.

Více informací naleznete zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: MŠMT