facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Cena pro mladé vědce a vědkyně na téma akademických hodnot

15. 7. 2022
Cena pro mladé vědce a vědkyně na téma akademických hodnot

Německá agentura pro akademickou mobilitu (DAAD) vyhlašuje výzvu k podávání návrhů na ocenění pro mladé vědce za jejich práci na téma „základní akademické hodnoty“. Ocenění je financováno německým Ministerstvem pro vzdělávání a výzkum.

Německá agentura pro akademickou mobilitu vyhlásila soutěž na podporu mladých vědců a vědkyň, kteří se zabývají tématem základních akademických hodnot. Cílem výzvy je podněcovat diskuzi o základních akademických hodnotách, přispět k jejich obhajobě a podpořit výzkum v této oblasti. Tři vybrané výzkumné práce budou odměněny částkou 7 000, 6 000 a 5 000 Euro.

Výzva k předkládání příspěvků je určena pro mladé vědce ze všech akademických oborů, kteří přinesli vynikající vědecký přínos k zachování a prosazování základních vědeckých a akademických hodnot v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání.

Kandidáti musí mít alespoň jednu vynikající publikaci o základních akademických hodnotách. V případě, že mají více publikaci na toto téma, musí uvést pouze jednu konkrétní publikaci.

Předložená publikace musí být napsána a vydána v období po dokončení magisterského studia až do pěti let po ukončení doktorského studia. V době uzávěrky by zároveň příslušná publikace neměla být starší než čtyři roky.

Hlásit se do soutěže je možné do 31. srpna 2022.

Více informací naleznete zde.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy