facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Collaborative Doctoral Partnership Program

26. 2. 2020
Collaborative Doctoral Partnership Program

Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) výzývá vysoké školy k zapojení do kolaborativního doktorského programu. Ten umožní studium doktorátu zaměřeného na výzkum pro tvorbu politiky a řešení aktuálních globálních problémů.

Společné výzkumné středisko je interní vědecký útvar Komise, který pomocí nezávislého vědeckého poradenství přispívá k tvorbě politik Evropské unie.

Význam tvorby politiky založené na vědeckých faktech a poznatcích (evidence-based policy) podle zástupců JRC stále roste. Ve snaze posílit spolupráci mezi vědou a politikou JRC zahájilo program spolupráce v oblasti doktorského vzdělávání – Collaborative Doctoral Partnership Program – jehož cílem je podpořit spolupráci mezi JRC a vysokými školami v rámci EU a zemí přidružených k programu Horizont 2020.

Zapojení do této spolupráce umožní vysokoškolské instituci vznik studijních PhD programů se zaměřením na výzkum pro tvorbu politiky. Účast v nich by měla studentům přinést například lepší porozumění různým fázím politického cyklu a poskytnout nové dovednosti v oblasti komunikace vědy.

V pořadí již druhá výzva určená institucím, aby vyjádřily svůj zájem o účast v tomto programu, byla vyhlášena 3. února 2020 a týká se následujících 13 oblastí. Uzávěrka pro přijímání žádostí je 3. května 2020.

 • Digital Governance
 • Smart, connected and clean mobility
 • EU Energy Transition
 • Development of methods to monitor progresses, design transformations and identify solutions to achieve SDGs
 • Secure and sustainable supply of raw materials for strategic value chains
 • Artificial intelligence for earth observation
 • Graphic causal models for hybrid threats
 • Resilience of built infrastructure to natural and man-made hazards
 • Health promotion and prevention of non-communicable diseases (NCDs)
 • Non-power nuclear and radiological technologies to achieve the SDGs 2030 Agenda
 • Synergies of qualitative and quantitative methods for anticipation activities
 • Behavioural insights applied to policy-making
 • Robustness in complex data analysis and statistical modelling

Další podrobnosti naleznete na webu Evropské komise nebo v přiloženém letáku.

 jrc

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: Evropská komise

Stáhnout přílohy: