facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Finální seznam doporučených projektů v OP VVV Excelentní výzkum

20. 12. 2017
Finální seznam doporučených projektů v OP VVV Excelentní výzkum

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) finální seznam projektů doporučených k financování  ve výzvě č. 02_16_019 Excelentní výzkum.

Dne 19. 12. 2017 byly zveřejněny finální výsledky výzvy OP VVV Excelentní výzkum. Seznam všech 20 podpořených projektů naleznete zde.

Nejúspěšnější institucí v této výzvě byla Akademie věd ČR. Její ústavy získaly 5 projektů. Z vysokých škol byla nejúspěšnější Univerzita Karlova se čtyřmi podpořenými projekty. Úspěšné byly také České vysoké učení technické v Praze, které získalo tři projekty, a Univerzita Palackého v Olomouci, která získala dva. Z ostatních vysokých škol mají po 1 projektu Masarykova univerzita, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Česká zemědělská univerzita v Praze, Ostravská univerzitaTechnická univerzita v Liberci. Kromě Akademie věd a vysokých škol ve výzvě uspěl s jedním projektem i Státní zdravotní ústav.

Na základě výsledků jednání Výběrové komise se také rozhodlo o navýšení finanční alokace výzvy z původních 6 miliard korun na 8,1 miliard. Mohou tak být podpořeny všechny projekty, které obdržely ve výsledném bodovém hodnocení alespoň 233 bodů.

 

Zdroj: MŠMT


O prvních výsledcích výzvy OP VVV Excelentní výzkum si přečtěte také článek Martina Rychlíka.