facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

GA ČR prodlužuje lhůtu pro podávání návrhů projektů

10. 3. 2021
GA ČR prodlužuje lhůtu pro podávání návrhů projektů

Grantová agentura ČR se rozhodla vzhledem k aktuální situaci kolem pandemie onemocnění COVID-19 prodloužit soutěžní lhůru pro podávání návrhů projektů do 22. dubna 2021.

V souvislosti se šířením pandemie COVID-19 na území České republiky a zavedením nových vládních opatření, jako je omezení pohybu osob a zavření vzdělávacích zařízení, obzvláště mateřských škol, předsednictvo GA ČR na základě žádostí od vědecké veřejnosti rozhodlo o prodloužení lhůty pro podávání návrhů projektů již vyhlášených soutěží, respektive o jejich zrušení a opětovném vypsání. Prodloužení lhůty o 14 dní by mělo tuto mimořádnou situaci uchazečům umožnit lépe zvládnout.

Zrušeny a následně znovu vypsány budou veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu projektů JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP INCOMING, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP OUTGOING, standardních i mezinárodních bilaterálních projektů, které byly vyhlášené GA ČR dne 22. 2. 2021 v Obchodním věstníku. Znovuvyhlášení proběhne 10. 3. 2021.

GA ČR tímto krokem zajišťuje zákonné prodloužení soutěžní lhůty pro podávání návrhů projektů do 22. 4. 2021, které by za současného znění zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací nebylo jinak možné. Současně bude prodloužena lhůta pro podání mezinárodních LEAD AGENCY projektů. Podmínky nově vyhlašovaných veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích budou identické s těmi, k jejichž zrušení došlo. Ukončení hodnoticí lhůty, resp. vyhlášení výsledků veřejné soutěže proběhne nově u všech druhů soutěží 6. prosince 2021. Začátek řešení financovaných projektů se nemění, tj. projekty by měly být řešeny od 1. ledna 2022.

GA ČR tak postupuje s maximální snahou zachovat kontinuitu financování základního výzkumu a zároveň poskytnout všem zájemcům více času pro přípravu návrhů projektů. Předsednictvo si je vědomo skutečnosti, že GA ČR bude moci tyto závazky vůči vědecké veřejnosti plnit pouze za maximálního nasazení ze strany domácích a zahraničních hodnotitelů i zaměstnanců Kanceláře GA ČR a věří, že tento krok bude vědeckou veřejností pozitivně přivítán.

 

Zdroj: GA ČRgačr 1