facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

GA ČR vyhlašuje výzvy pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency

23. 2. 2021
GA ČR vyhlašuje výzvy pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency

Grantová agentura ČR vyhlašuje dvě výzvy pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency v rámci iniciativy Weave s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022. V jedné z výzev GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace, ve druhé je pak GA ČR v roli Lead Agency .

Výzva týkající se projektů podávaných ke GA ČR v roli Lead Agency

Agentury zapojené do této výzvy:

  • Austrian Science Fund (FWF—Rakousko)
  • German Research Foundation (DFG—Německo)
  • National Science Centre (NCN—Polsko)
  • Slovenian Research Agency (ARRS—Slovinsko)
  • Swiss National Science Foundation (SNSF—Švýcarsko)
  • National Research Fund (FNR—Lucembursko)

Lhůta pro podávání návrhů projektů začíná 23. 2. 2021. Návrhy projektů v rámci iniciativy Weave je možné podávat do 8. 4. 2021.

Pravidla pro podávání návrhů projektů a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete v záložce Zadávací dokumentace.

Veškeré důležité informace k výzvě najdete na stránkách GA ČR.

Výzva týkající se projektů, ve kterých GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace

Spolupracující agentury:

  • Austrian Science Fund (FWF—Rakousko)
  • German Research Foundation (DFG—Německo)
  • Swiss National Science Foundation (SNSF—Švýcarsko)

Lhůta pro podávání návrhů projektů začíná 23. 2. 2021.V případě, že je GA ČR partnerskou organizací, je deadline určený termínem stanoveným zahraničními agenturami. Pravidlem je, že česká část návrhu musí být doručena do 7 dnů od oficiálního deadlinu partnerské agentury. V případě, že agentury mají celoroční výzvu, platí, že česká část návrhu musí být doručena do 7 dnů od podání k partnerské agentuře.

Švýcarská agentura nabízí během roku 2021 dva různé deadliny pro podávání. Tato výzva se vztahuje pro deadline 1. 4. 2021. Pro druhou výzvu s deadlinem 1. 10. 2021 bude v průběhu roku otevřena nová výzva s počátkem řešení projektů v roce 2023.

Pravidla pro podávání návrhů projektů a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete v záložce Zadávací dokumentace.

Kompletní informace o výzvě najdete zde.

 

Zdroj: GA ČR (1,2)gačr 1

redakčně upraveno