facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Letos bude financováno patnáct nových česko-ruských projektů

19. 1. 2021
Letos bude financováno patnáct nových česko-ruských projektů

Grantová agentura České republiky (GA ČR) rozhodla společně s ruskou agenturou Russian Foundation for Basic Research (RFBR) o financování 15 nových projektů.

Na řešení tříletých projektů se budou zároveň podílet vědci a jejich týmy z obou států. Projekty byly vybrány k financování jako tzv. bilaterální projekty, tedy na rozdíl od projektů hodnocených formou Lead Agency prošly nezávislým hodnoticím procesem provedeným jak GA ČR, tak RFBR. Spolupráce mezi oběma agenturami byla navázaná v roce 2018 a bude dále pokračovat. Další společnou výzvu agentury vypíší letos.

Na sedmi podpořených projektech se budou podílet výzkumníci z ústavů Akademie věd ČR, tři projekty budou ve spolupráci s ruskými vědci řešit na Univerzitě Karlově. Po jednom podpořeném projektu pak má Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoké učetní technické v Brně, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita a Česká zemědělská univerzita v Praze.

Seznam všech podpořených projektů najdete zde

Více informací o projektech mezinárodní spolupráce si můžete přečíst zde.

 

Zdroj: GA ČR

redakčně upraveno