facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ministr zdravotnictví udělil letošní ocenění za zdravotnický výzkum a vývoj

14. 12. 2023
Ministr zdravotnictví udělil letošní ocenění za zdravotnický výzkum a vývoj

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek v úterý 12. prosince 2023 v prostorách Barokního refektáře Dominikánského kláštera ocenil vědecké osobnosti za mimořádné výsledky dosažené v projektech v oblasti zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje.

V roce 2022 bylo v rámci zdravotnického výzkumu podporovaného Ministerstvem zdravotnictví dokončeno řešení 84 projektů. Výběr nejlepších z těchto úspěšně dokončených projektů provedla na základě předem stanovených kritérií Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky. Odborné hodnoticí panely Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky navrhly na udělení Ceny ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2023 celkem 18 projektů, jejichž výsledky se ukázaly být těmi nejkvalitnějšími. Vědeckou radou a předsednictvem Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky bylo následně vybráno 10 kandidátů pro udělení ocenění. Pět řešitelských týmů obdrželo za své projekty hlavní ocenění Cenu ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj a dalších pět řešitelských týmů Čestné uznání ministra zdravotnictví.

Nejvýše oceněné projekty přinesly nové poznatky v oblasti biopsie sentinelové uzliny u pacientek s časným stádiem karcinomu děložního hrdla, genetického základu klinického obrazu a závažnosti klíšťové encefalitidy nebo vývoji inhibitoru FGFR3 pro léčbu kosterní dysplázie. Zkoumáno bylo také objektivní testování typů řečových poruch a jejich ovlivnění farmakoterapií u pacientů s nově diagnostikovanou Parkinsonovou nemocí a stratifikace pacientů s fokální kortikální dysplázií k optimalizaci epileptochirurgie.

„Český zdravotnický výzkum dosahuje špičkové úrovně, a to i v mezinárodním srovnání. Je mi nesmírnou ctí, že mohu řešitelům vybraných projektů s potěšením osobně předat ocenění a poděkovat jim tím za jejich obětavou, náročnou, odpovědnou a kvalitní práci,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

„Důležité je podotknout, že všech osmnáct výzkumných projektů, které byly představeny začátkem října na konferenci organizované naší agenturou, dosáhlo excelentních výsledků – a mnohé z nich měly bezprostřední vliv na zdravotní péči. Je skutečně povzbudivé sledovat, jak se biomedicínský výzkum v Česku v posledním desetiletí dynamicky rozvíjí a jak se rok od roku kvalita hodnocených projektů zvyšuje. Věřím, že tento trend bude nadále pokračovat a že naše agentura bude přispívat k tomuto úspěchu tím, že bude naplňovat své hlavní poslaní, tedy podporovat kvalitní a inovativní výzkum a vývoj v oblasti zdravotnictví,“ řekl předseda Agentury pro zdravotnický výzkum ČR Ondřej Slabý. „Chtěl bych upřímně poblahopřát všem oceněným řešitelům a spoluřešitelům i jejich výzkumným týmům k dosaženým úspěchům. Patří jim velký dík za to, že napomáhají pokroku v prevenci, diagnostice a léčbě různých onemocnění, čímž bezpochyby zvyšují naši konkurenceschopnost a posilují pozici České republiky v mezinárodním výzkumném prostoru,“ dodal.

Ocenění v kategorii Ceny ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2023 převzali:

  • David Cibula působící na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy za projekt: Prospektivní observační studie na biopsii sentinelové uzliny u pacientek s časným stádiem karcinomu děložního hrdla – Část 2.
  • Daniel Růžek působící ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. za projekt: Genetický základ klinického obrazu a závažnosti klíšťové encefalitidy
  • Pavel Krejčí působící ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně za projekt: Vývoj inhibitoru FGFR3 pro léčbu kosterní dysplázie
  • Jan Rusz působící na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy za projekt: Objektivní testování typů řečových poruch a jejich ovlivnění farmakoterapií u pacientů s nově diagnostikovanou Parkinsonovou nemocí
  • Pavel Kršek působící na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy za projekt: Stratifikace pacientů s fokální kortikální dysplázií k optimalizaci epileptochirurgie

Čestné uznání ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2023 převzali:

  • Ivo Rudolf působící v Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. za projekt: Připravenost na introdukci exotických virových nákaz přenášených komáry – přístup One health
  • Stanislav Kmoch působící na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy za projekt: Určení příčin vzácných geneticky podmíněných onemocnění v pediatrické populaci pomocí nových metod analýzy genomu
  • Andrea Burgetová působící na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy za projekt: Kvantitativní multiparametrická MRI v longitudinálním sledování pacientů s roztroušenou sklerózou: korelace s klinickým stavem a biochemickými markery
  • Jan Lebl působící na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy za projekt: Studium etiopatogeneze a optimalizace léčby u dětí s intrauterinní růstovou restrikcí a postnatálně přetrvávajícím selháním růstu
  • Štěpánka Průhová působící na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy za projekt: Geny ovlivňující funkci beta buňky pankreatu a jejich význam v patogenezi a léčbě monogenních forem diabetu

Udělení Ceny ministra je spojeno s finanční odměnou ve výši 100 000 Kč. Vítězné projekty si tak letos rozdělily celkem 500 000 Kč. Pěti řešitelským týmům, kterým je uděleno Čestné uznání ministra zdravotnictví, byl předán z rukou pana ministra diplom.

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR