facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nové výzvy v programu OP PIK

5. 9. 2020
Nové výzvy v programu OP PIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo několik výzev v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Celkem je v nich pro podniky alokováno 6,3 miliardy korun.

Zájemci o dotaci v těchto výzvách se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace (API), která je zprostředkujícím subjektem OP PIK a je zřízena Ministerstvem průmyslu a obchodu. Agentura pomáhá žadatelům s přípravou žádostí o dotaci a s administrací vlastního projektu. API má regionální kanceláře ve všech krajích republiky, kde poskytuje individuální konzultace ke konkrétním projektům a pořádá odborné tematické semináře. Agentura také provozuje zelenou linku, kam se mohou se svými dotazy obracet zájemci o dotace z celé České republiky.

Inovace - Inovační projekt

Výzva programu Inovace-Inovační projekt je určena malým a středním podnikům, alokace je stanovena ve výši 1,5 miliardy korun a žádosti se přijímají od 15. října 2020 do 29. ledna 2021

Firmy v ní mohou získat podporu na produktovou, procesní, organizační a marketingovou inovaci. Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti, prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací tak, aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopnosti firem v oblasti high-tech výroby.

Vzhledem k současnému stavu v oblasti hospodaření s vodou tato výzva bonifikuje zaměření projektu na posílení aktivit podniků v efektivnějším nakládání s vodou s cílem reagovat na rizika spojená s projevy sucha, tedy především potenciálního nedostatku vody pro zajištění výroby a tím možného snížení výkonu ekonomiky.

Podrobné informace k výzvě jsou k dispozici zde.

Aplikace

V programu Aplikace vyhlásilo MPO již VIII. výzvu s alokací ve výši 3,7 miliardy korunPříjem žádostí o podporu bude probíhat od 14. září 2020 do 15. prosince 2020. Výzva je určena pro malé, střední i velké podniky. Alokace 800 mil. Kč je primárně určena pro projekty úzce související s leteckým a kosmickým průmyslem.

Cílem programu a Výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

Podrobné informace k výzvě jsou k dispozici zde.

Potenciál

Na konci srpna také MPO vyhlásilo Výzvu VII. programu podpory Potenciál. Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 1,1 mld. Kč. Cílem výzvy je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Dále si pak výzva, potažmo celý program klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst, a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Příjem žádostí probíhá od 4. září 2020 do 23. listopadu 2020.

Podrobné informace k výzvě jsou k dispozici zde.

 

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: MPO