facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nový výzva v podprogramu INTER-TRANSFER

2. 8. 2018
Nový výzva v podprogramu INTER-TRANSFER

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo soutěž v podprogramu INTER-TRANSFER (LTT19) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Má za cíl podpořit mezinárodní spolupráci excelentních výzkumných týmů. Projekty je možné podávat do 15. září 2018.

Cílem podprogramu INTER-TRANSFER je podpora účasti českých vědeckých pracovníků na mezinárodních projektech výzkumu a vývoje, a to prostřednictvím podpory jejich zapojení do špičkových mezinárodních výzkumných týmů lokalizovaných ve výzkumných centrech nebo projektech mezinárodních organizací nebo vládních institucí v zahraničí.

Podpora je určena výhradně pro projekty základního výzkumu. Podíl výše účelové podpory na uznaných nákladech může činit až 100 % celkových uznaných nákladů na řešení projektu.

Soutěžní lhůta pro podávání projektů bude končit 15. září 2018.

Čerpání podpory i řešení všech projektů podprogramu v rámci této veřejné soutěže může být zahájeno nejdříve 31. 1. 2019.

Více informací včetně projektové dokumentace naleznete zde.

 

Zdroj: MŠMT