facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Pokyny k vyplnění finančního vypořádání se státním rozpočtem

31. 1. 2017
Pokyny k vyplnění finančního vypořádání se státním rozpočtem

Technologická agentura ČR zveřejnila dne 30. 1. 2017 Pokyny k vyplnění finančního vypořádání se státním rozpočtem. Současně byly statutárním zástupcům a řešitelům rozeslány předvyplněné formuláře, které je potřeba zkontrolovat a zaslat zpět datovou schránkou nebo poštou na adresu Technologické agentury nejpozději do 15. 2. 2017.

Jelikož vstoupila v platnost nová vyhláška č. 367/2015Sb., upravující finanční vypořádání se státním rozpočtem, došlo k úpravě i předkládané tabulky. Hlavní změny pro vyplnění tabulky jsou následující:

  • Pro TA ČR je potřeba vyplnit pouze část A1 Dotace
  • Sloupec č. 1 Skutečně čerpáno k 31. 12. 2016 zahrnuje poskytnutou dotaci v roce 2016 sníženouo zaslanou vratku v roce 2016
  • Dotace vyplácené ex post nejsou zahrnuty do finančního vypořádání se státním rozpočtem
  • Nerozlišuje se, zda jde o dotaci investiční nebo neinvestiční

Technologická agetura upozorňuje, že nedodržení termínu stanoveného vyhláškou je posuzováno jako podezření z porušení rozpočtové kázně a bude oznámeno na příslušný finanční úřad. Nesplnění této povinnosti dále vede k pozdržení výplaty podpory na další rok.

Další informace nalezente v dokumentu Pokyny k vyplnění finančního vypořádání se státním rozpočtem.

 

Zdroj: TA ČR