facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Prezentace ze semináře Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj (OP VVV)

27. 11. 2016
Prezentace ze semináře Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj (OP VVV)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) zveřejnilo prezentace za semináře pro žadatele výzvy č. 02-16_028 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj.

Výzva byla zveřejněna 2. 11. 2016 a příjem žádostí je stanoven na 28. 2. 2017 ve 14:00. Finanční alokace na jednokolovou výzvu je 660 mil. Kč, přičemž maximální výše způsobilých nákladů na jeden projekt je 70 mil. Kč. Oprávněnými žadateli jsou subjekty splňující definice organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C198/01), přičemž každý žadatel (IČ) je oprávněn předložit maximálně jednu žádost.

Prezentace a další podrobnosti k výzvě najdete na webu MŠMT.