facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program NCK: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 2. VS

19. 5. 2022
Program NCK: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 2. VS

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence vyhlášené dne 15. prosince 2021.

Po ukončení soutěžní lhůty (6. dubna 2022) Komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen „Komise”) vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů.

Předsednictvo TA ČR schválilo dne 12. května 2022 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 36 návrhů projektů (z toho jeden podmíněně přijatý) z celkového počtu 44 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže Programu NCK:

  • 35 návrhů projektů přijatých do veřejné soutěže;
  • 1 návrh projektu podmíněně přijatý do veřejné soutěže;
  • 8 návrhů projektů nepřijatých do veřejné soutěže.

Výsledný seznam přijatých návrhů si můžete prohlédnout zde.

 

Zdroj: TAČR