facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program SIGMA: Vyhlášení výsledků výzev v dílčích cílech 3 a 4

3. 8. 2023
Program SIGMA: Vyhlášení výsledků výzev v dílčích cílech 3 a 4

Technologická agentura České republiky vyhlásila výsledky první veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 3 – Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění a také výsledky vyhodnocení návrhů projektů podaných do 2. národní výzvy programu SIGMA – dílčí cíl 4, Seal of Excellence – EIC Accelerator – 06/2023.

Výsledky 1. veřejné soutěže - dílčí cíl 3

Uchazeči podali do veřejné soutěže 379 návrhů projektů, z nichž postoupilo 358 návrhů projektů do hodnocení. Následně Technologická agentura ČR (TA ČR) 64 z nich podpořila. Míra úspěšnosti tak dosahuje 16,9 %. Finanční prostředky alokované pro podpořené projekty odpovídají aktuální situaci přípravy rozpočtu na rok 2024 a mohou se změnit. Alokace pro podpořené projekty činí 437 mil. Kč.

V pozici hlavního žadatele byla nejúspěšnější Univerzita Karlova se svými 14 projekty a Masarykova univerzita s osmi projekty. Dalšími úspěšnými hlavními žadateli jsou se čtyřmi projekty Vysoká škola ekonomická v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci a Akademie věd ČR. Se třemi projekty uspěly Mendelova univerzita, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Západočeská univerzita v Plzni. Dva podpořené projekty mají Vysoké učení technické v Brně a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

S jedním projektem uspěly České vysoké učení technické v Praze, Anglo-americká vysoká škola, Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, CZECHDESIGN CENTER, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, STEM – Ústav empirických výzkumů, Univerzita Pardubice, prg.ai, Technická univerzita v Liberci, Ústav mezinárodních vztahů, Česká zemědělská univerzita, Janáčkova akademie múzických umění, INESAN s.r.o., Slezská univerzita v Opavě, Vysoká škola umělecko-průmyslová a Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích.

Více informací pro úspěšné žadatele a detaily hodnocení jsou k nalezení zde.

Výsledky 2. národní výzvy - dílčí cíl 4, Seal of Excellence - EIC Accelerator - 06/2023

TA ČR v této výzvě podpoří 5 projektů z celkového počtu 5 projektů, které byly podány do této výzvy.

Úspěšnými žadateli jsou:

  • TERDESOL SE
  • ReFormTherapeutics CZ s.r.o.
  • AtomTrace a.s.
  • M2M Communication Holding s.r.o.
  • LAM-X a.s.

Podpořeným uchazečům bude zasláno Rozhodnutí o výsledku výzvy pro projekt oceněný na mezinárodní úrovni – podpořený projekt.

Více informací je k nalezení zde.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR (12)