facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program TREND: Oznámení předběžných parametrů 9. veřejné soutěže

15. 10. 2022
Program TREND: Oznámení předběžných parametrů 9. veřejné soutěže

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 9. veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 2 (dále jen „PP2“).

Vyhlášení této veřejné soutěže plánuje Technologická agentura ČR na 23. listopadu 2022.

Devátá veřejná soutěž Programu TREND je zaměřena na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací.

Návrhy projektů tak mohou v této soutěži předkládat pouze podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na VaV (a to ani formou daňových odpočtů) v úhrnné výši přes 1 mil. Kč (více k této podmínce v Zadávací dokumentaci). Podnik zároveň může podat maximálně 1 návrh projektu v roli hlavního uchazeče do 9. veřejné soutěže a musí projekt řešit ve spolupráci s minimálně jednou výzkumnou organizací, která se na nákladech návrhu projektu podílí minimálně 10 %

Předběžné parametry 9. veřejné soutěže Programu TREND, PP2 naleznete zde.

Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu budou uvedeny v zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Případné dotazy k 9. veřejné soutěži Programu TREND, PP2 směřujte, prosím, na Helpdesk.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR