facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

První výzva Seal of Excellence EIC Accelerator Pilot 2020

4. 10. 2022
První výzva Seal of Excellence EIC Accelerator Pilot 2020

Od 30. 9. do 30. 10. 2022 bude otevřena první výzva Technologické agentury ČR pro projekty oceněné na mezinárodní úrovni s názvem „1. výzva Seal of Excellence EIC Accelerator Pilot 2020”. Zaměří se na uchazeče, kteří obdrželi ocenění Seal of Excellence v nástroji EIC Accelerator Pilot v uzávěrkách roku 2020.

Tato výzva bude vyhlášena v rámci Programu SIGMA dílčího cíle 4, Mezinárodní spolupráce, a financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice “Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace”.

Výzva bude zaměřena pouze na podporu projektů uchazečů, kterými jsou malé a střední podniky se sídlem v ČR a kteří obdrželi Seal of Excellence Evropské komise v nástroji EIC Accelerator Pilot v uzávěrkách (tzv. cut-off dates) roku 2020, konkrétně k těmto datům:

  • 8. ledna 2020,
  • 18. března 2020,
  • 7. října 2020.

Cílem této výzvy je podpora projektů aplikovaného výzkumu a inovací vedoucích ke vzniku nových výsledků uplatnitelných v praxi a posílení aktivit napomáhajících dosažení synergických a komplementárních efektů s nástroji vznikajícími v unijních a operačních programech. Podmínky pro zapojení do výzvy vycházejí z Programu SIGMA a Národního plánu obnovy.

Celková finanční částka podpory na výzvu je 200 000 000 Kč, z toho maximálně 25 000 000 Kč na jeden projekt. Nejvyšší povolená intenzita podpory projektu je 70 % z celkových způsobilých nákladů projektu.

Veškeré potřebné informace pro zapojení do výzvy, včetně informací o způsobu a kritériích výběru projektů k podpoře, naleznete zde.

 

Zdroj: TA ČR