facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu OPSEC

11. 5. 2022
Soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu OPSEC

Ministerstvo vnitra vyhlašuje první veřejnou soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023–2029 (OPSEC), do které se mohou zájemci hlásit do 8. června 2022.

Návrh projektu musí být podán prostřednictvím informačního systému Technologické agentury ČR a „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ zasláno do datové schránky poskytovatele s označením „BV OPSEC/1VS – návrh projektu“ v době soutěžní lhůty, tj. od 21. dubna 2022 do 8. června 2022.

Návrhy projektů podané po stanoveném termínu nebudou do veřejné soutěže přijaty.

Po rozhodnutí poskytovatele o výsledku veřejné soutěže budou uchazeči o tomto neprodleně vyrozuměni prostřednictvím internetových stránek poskytovatele.

Na poskytnutí podpory není právní nárok.

Veškeré další informace, zejména zadávací dokumentaci k veřejné soutěži, lze získat zde.

 

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR