facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášena výzva na podporu projektů výzkumu, vývoje a inovací v programu Eurostars-3

1. 8. 2023
Vyhlášena výzva na podporu projektů výzkumu, vývoje a inovací v programu Eurostars-3

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu projektů výzkumu, vývoje a inovací v programu Eurostars-3, na realizaci projektů výzkumu, vývoje a inovací v programu Eurostars-3, a to s dobou řešení 2023-2026.

Výzva 7D231 je určena výhradně k poskytnutí dotace projektům, které uspěly v mezinárodním hodnocení programu Eurostars-3 (4. výzva) a byly ze strany programu navrženy k financování.

Oprávněným žadatelem ve výzvě tedy mohou být malé a střední podniky (výzkumné organizace jen v roli dalšího projektového partnera), které podaly projekt do 4. výzvy programu Eurostars-3 a uspěly v mezinárodním hodnocení.

Žádosti o poskytnutí dotace budou podávány v českém jazyce (není-li uvedeno jinak).

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace končí dne 28. srpna 2023.

Celé znění výzvy naleznete na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy