Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Vyhlášení druhé veřejné soutěže programu GAMA

12. 10. 2017

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 11. října 2017 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, podprogram 2.

Veřejná soutěž bude zaměřena pouze na podporu projektů uchazečů, kterými jsou malé a střední podniky se sídlem v ČR, kteří obdrželi Seal of Excellence EK v nástroji SME Instrument – fáze 1 v 2. či 3. uzávěrce roku 2017. Předmětem této veřejné soutěže je výběr takových návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které naplní cíle programu GAMA.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech, které najdete zde.

Soutěžní lhůta začíná dnem 12. 10. 2017 a končí dnem 23. 11. 2017.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR

Partneři webu a spolupracující instituce