facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení druhé veřejné soutěže programu GAMA

12. 10. 2017
Vyhlášení druhé veřejné soutěže programu GAMA

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 11. října 2017 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, podprogram 2.

Veřejná soutěž bude zaměřena pouze na podporu projektů uchazečů, kterými jsou malé a střední podniky se sídlem v ČR, kteří obdrželi Seal of Excellence EK v nástroji SME Instrument – fáze 1 v 2. či 3. uzávěrce roku 2017. Předmětem této veřejné soutěže je výběr takových návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které naplní cíle programu GAMA.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech, které najdete zde.

Soutěžní lhůta začíná dnem 12. 10. 2017 a končí dnem 23. 11. 2017.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR