facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení veřejné soutěže programu Prostředí pro život v Podprogramu 1 a Podprogramu 2

14. 7. 2023
Vyhlášení veřejné soutěže programu Prostředí pro život v Podprogramu 1 a Podprogramu 2

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dne 12. července 2023 sedmou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život.

Sedmá veřejná soutěž je vyhlášena ve dvou podprogramech:

  • Podprogram 1 (PP1) - Operativní výzkum ve veřejném zájmu
  • Podprogram 2 (PP2) - Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí

Podprogram 1 je zaměřen na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné ve veřejné správě (eGovernment, digitalizace, optimalizace regulace, snižování administrativní zátěže) a pro tvorbu strategických a koncepčních dokumentů. V rámci podprogramu 1 budou podporovány projekty výzkumu a vývoje pouze ve veřejném zájmu.

V rámci podprogramu 2 budou podporovány především projekty zaměřené na environmentální technologie a ekoinovace, projekty orientované na inovativní přístupy s praktickou využitelností zmírňující dopady klimatických změn, reflektující ochranu přírodních zdrojů a trendově orientované na aktuální výzvy v životním prostředí. Podprogram 2 je financován z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice „Podpora výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí”.

Soutěžní lhůta začala dnem 13. července 2023 a končí dnem 13. září 2023.

Podrobné informace, které jsou nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, naleznete v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Součástí Informačního systému ISTA jsou nápovědy, které vám pomohou při vyplňování návrhu projektu. Jak založit účet v informačním systému se dozvíte ve videonávodu.

Pro uchazeče 7. veřejné soutěže programu Prostředí pro život bude TA ČR pořádat online informační webinář, který proběhne 25. července 2023 od 10:00 hod. V rámci webináře uchazeče seznámíme především se zaměřením a podmínkami veřejné soutěže. Dále uchazečům sdělíme informace, které jim pomohou při vyplňování návrhu projektu. Webinář budete moci sledovat v živém přenosu v aplikaci YouTube (bez nutnosti instalace).

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, můžete ho položit předem nebo během webináře prostřednictvím formuláře. Váš dotaz se pokusíme s ohledem na čas zodpovědět na konci online webináře.

TA ČR dále informuje, že do veřejné soutěže přijme pouze návrhy projektů, jejichž uchazeči (tj. hlavní uchazeč i další účastník):

  • zveřejní účetní závěrku ve veřejném rejstříku – u subjektů, které mají tuto povinnost za období tří let (2019, 2020, 2021);
  • nenaplňují definici podniku v obtížích;
  • budou zapsaní v evidenci skutečných majitelů do konce soutěžní lhůty, tedy do 13. 9. 2023;
  • splní další podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

 Detailní informace a dokumenty ke stažení naleznete zde.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR