facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení výsledků šesté výzvy programu Prostředí pro život

31. 3. 2023
Vyhlášení výsledků šesté výzvy programu Prostředí pro život

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky šesté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí Prostředí pro život, vyhlášené dne 30. června 2022.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 298 návrhů projektů, 290 návrhů projektů postoupilo do hodnocení a z nich je podpořeno celkem 46 návrhů projektů (23 v každém podprogramu), což znamená 15,4% míru úspěšnosti (míra úspěšnosti se počítá k počtu návrhů projektů podaných do veřejné soutěže).

Hodnoticí posudky k jednotlivým návrhům projektů budou zpřístupněny v ISTA ve chvíli, kdy hlavní uchazeči obdrží rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže (a to u konkrétního návrhu projektu dostupného z menu PROJEKTY > Moje projekty > Návrh projektu > Hodnocení).

Mezi nejúspěšnější hlavní uchazeče šesté soutěže Programu Prostředí pro život se zařadil Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka v.v.i. se sedmi podpořenými žádostmi, následuje Mendelova univerzita v Brně s pěti projekty, třikrát uspěla Česká zemědělská univerzita v Praze. Ústavy Akademie věd ČR budou podpořeny v sedmi případech.

Technologická agentura ČR bude o výše uvedených skutečnostech informovat hlavní uchazeče v rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže prostřednictvím datové schránky. Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže se budou odesílat v první polovině dubna.

Více informací naleznete zde

 

Zdroj: Technologická agentura ČR