facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Výsledky nových výzev Evropské rady pro inovace

5. 7. 2019
Výsledky nových výzev Evropské rady pro inovace

Evropská rada pro inovace (EIC) vyhlásila výsledky aktuálních výzev ve svých nových programech Accelerator a Pathfinder. Podporu získaly dvě české firmy a na čtyřech dalších projektech se budou podílet čeští partneři včetně dvou vysokých škol.

eic logo

Evropská rada pro inovace aktuálně propojuje dosavadní programy na podporu inovací v Evropě (SME Instrument, Fast Track to Innovation a částečně i iniciativu Future and Emerging Technologies), které implementovala do dvou nových programů – Accelerator a Pathfinder.

V aktuální výzvě programu Pathfinder, jehož cílem je podpora pokročilých inovativních technologií (což tematicky koreluje s dřívějším programem FET Open), podle zveřejněných výsledků získaly podporu hned čtyři české subjekty. Jedná se o České vysoké učení technické v Praze, AMIRES s.r.o., Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava a firmu ELMARCO s.r.o. Celkem uspělo 53 projektů z celé Evropy, které si mezi sebou rozdělí částku 164 milionů eur. Výsledky výzvy naleznete zde.

Program Accelerator se zaměřuje na podporu začínajících a malých a středních podniků ve fázi vývoje a rozšiřování inovací až do stadia, kdy mohou přilákat soukromé investice. V aktuální výzvě uspěly dvě české firmy. Podnik Runecast Czech Republic uspěl s projektem na automatizaci znalostní analýzy pro zvýšení odolnosti, bezpečnosti a výkonnosti podnikových ICT systémů, a firma FUTTEC získala podporu na projekt rapidní a odolné asfaltové opravy. V rámci tohoto nástroje budou mít podniky přístup ke kombinovanému financování (granty a vlastní kapitál) až do výše 15 milionů eur. Celkem si podniky ze 17 zemí v této výzvě rozdělí 149 milionů eur. Výsledky výzvy naleznete zde.

Všechny výzvy Evropské rady pro inovace zatím běží v pilotním režimu. Naplno začne EIC fungovat od roku 2021 v rámci příštího rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizon Europe. Evropská komise v něm prozatím plánuje na rozpočet EIC vyčlenit deset miliard eur.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Evropská komise