facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výsledky prvního hodnocení v programu Špičkový výzkum z OP JAK

21. 7. 2023
Výsledky prvního hodnocení v programu Špičkový výzkum z OP JAK

Operační program Jan Amos Komenský zveřejnil v červnu 2023 výsledky prvního hodnocení ve výzvě Špičkový výzkum, která podpoří projekty výzkumných organizací celkovou částkou až osm miliard korun. Jak v prvním hodnocení dopadly jednotlivé projekty?

OP JAK

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) navazuje na podporu výzkumu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Z alokovaných 8 miliard korun budou v této výzvě podpořeny projekty, které posílí rostoucí reputaci České republiky coby země s kvalitním a konkurenceschopným výzkumem světové úrovně, který má silný aplikační potenciál. Minimální částka pro jeden projekt činí 50 milionů, maximální 500 milionů Kč.

Cílem výzvy, která ukončila přijímání žádostí v polovině ledna tohoto roku, je podpora takových výzkumných záměrů, v nichž dochází k interakci několika vědeckých disciplín s vysokým potenciálem vytvořit špičkové a v budoucnu aplikovatelné výzkumné výsledky. Takovýto výzkum samozřejmě musí být postavený na excelentním výzkumném týmu a mezinárodní spolupráci.

O podobě výzvy se vedla řada jednání a diskuzí. O myšlenkách, které stojí v pozadí, se s portálem Vědavýzkum.cz v rozhovoru podělil Václav Velčovský, vrchní ředitel sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Výsledky prvního kroku posuzování

Na webových stránkách OP JAK byly v červnu 2023 zveřejněny zápisy hodnoticí komise z prvního kroku posuzování přihlášených projektů. Minimální bodová hranice pro postup do druhého kroku fáze věcného hodnocení činila 125 bodů.

Do druhého kola byly „doporučeny“ k postupu tři projekty, 53 projektů bylo „doporučeno s výhradou“ a 10 projektů bylo „nedoporučeno“.

Doporučeno

 • Strojní inženýrství biologických a bioinspirovaných systémů (Vysoké učení technické v Brně, 153 bodů)
 • Přírodní a antropogenní georizika (Univerzita Karlova, 142 bodů)
 • IQSOC: Inovativní kvantitativní metody pro socioekonomické vědy (Univerzita Karlova, 131 bodů)

Doporučeno s výhradami

 • Centrum excelence v regenerativní medicíně (Ústav experimentální medicíny AV ČR, 162 bodů)
 • Kvantové inženýrství a nanotechnologie (Ústav přístrojové techniky AV ČR, 160 bodů)
 • Dynamika mozku (Ústav informatiky AV ČR, 160 bodů)
 • Nové poznatky pro plodiny nové generace (Ústav experimentální botaniky AV ČR, 159 bodů)
 • Výzkum základních stavebních kamenů hmoty s využitím špičkových technologií (Fyzikální ústav AV ČR, 158 bodů)
 • Záchrana životů prostřednictvím výzkumu v oblasti včasné detekce a prevence rakoviny: Molekulární, genomické a sociální faktory (Masarykův onkologický ústav, 158 bodů)
 • Průlomové laserové technologie pro chytrou výrobu, vesmírné a biotechnologické aplikace (Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, 157 bodů)
 • Technologie za hranicí nadsvěta (Univerzita Palackého v Olomouci, 157 bodů)
 • PHOTOMACHINES-Reorganizace fotosyntetických buněk za účelem vysoké produkce terapeutických peptidů (Mikrobiologický ústav AV ČR, 155 bodů)
 • RNA pro terapii (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, 155 bodů)
 • Mluvíme s mikroby - porozumění mikrobiálním interakcím v konceptu One Health (Mikrobiologický ústav AV ČR, 152 bodů)
 • Pokročilé víceškálové materiály pro nosné klíčové technologie (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, 151 bodů)
 • Teraferoika pro ultravysokou kapacitu, rychlost a energetickou úspornost informačních technologií (Fyzikální ústav AV ČR, 151 bodů)
 • Robotika a pokročilá průmyslová výroba (České vysoké učení technické v Praze, 150 bodů)
 • Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách – NETPHARM (Univerzita Karlova, 150 bodů)
 • Konverze a skladování energie (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 149 bodů)
 • Pokročilé buněčné technologie pro medicínu – MEDCELL (Masarykova univerzita, 148 bodů)
 • Excelentní výzkum v oblasti digitálních technologií a wellbeingu (Ostravská univerzita, 147 bodů)
 • Materiály a technologie pro udržitelný rozvoj (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 146 bodů)
 • Kvantové materiály pro aplikace v udržitelných technologiích (Západočeská univerzita v Plzni, 146 bodů)
 • Space Physics and Astronomy Centre – SPACe (Astronomický ústav AV ČR, 145 bodů)
 • Pokročilé metody redukce emisí a sekvestrace skleníkových plynů v zemědělské a lesní krajině pro mitigaci změny klimatu – AdAgriF (Ústav výzkumu globální změny AV ČR, 145 bodů)
 • Obnova degradovaných ekosystémů (Biologické centrum AV ČR, 142 bodů)
 • Pokročilé materiály a nanomateriály pro špičkové aplikace a udržitelný rozvoj (Technická univerzita v Liberci, 142 bodů)
 • Senzory a detektory pro informační společnost budoucnosti (Fyzikální ústav AV ČR, 142 bodů)
 • Výpočetní přístupy nové generace v oblasti materiálových věd a chemie (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 140 bodů)
 • Za hranice bezpečnosti: role konfliktu v posilování odolnosti (Univerzita Karlova, 140 bodů)
 • Překonání terapeutické rezistence u neinfekčních/nepřenosných nemocí: molekulární, buněčné a klinické aspekty – TERRES (Národní ústav duševního zdraví, 139 bodů)
 • Feroické multifunkcionality (Ústav termomechaniky AV ČR, 139 bodů)
 • Odolná a udržitelná infrastruktura, prostředí a sídla v náročných podmínkách (Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 139 bodů)
 • Integrativní chemická biologie (Masarykova univerzita, 138 bodů)
 • Valorizace odpadů jakožto strategie pro zajištění materiálových potřeb společnosti (Vysoké učení technické v Brně, 138 bodů)
 • Pokročilé molekulární systémy a materiály pro inteligentní přeměny energie (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, 138 bodů)
 • XRAYs: Excelentní výzkum v oblasti astrofyziky, detektorů a pokročilých technologií (Slezská univerzita v Opavě, 137 bodů)
 • Cesta životem: Od špičkové buněčné biologie po translační biomedicínu (Biotechnologický ústav AV ČR, 136 bodů)
 • Rozvoj evropských lesů a společností resilientních vůči globálním hrozbám – ForTRes (Česká zemědělská univerzita v Praze, 134 bodů)
 • Procesy pro 3E (Energy, Environment, Economy) se zaměřením na reálný život (Ústav chemických procesů AV ČR, 134 bodů)
 • Informační inženýrství pro budoucnost: od dat k rozhodování (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, 133 bodů)
 • METALS4ALL: Kovové materiály pro konkurenceschopnou a udržitelnou budoucnost evropského průmyslu (COMTES FHT a.s., 133 bodů)
 • Pokročilé postupy adaptace na globální hrozby: Od udržitelné zemědělské produkce k ochraně biodiverzity – ADAPT_PRO (Česká zemědělská univerzita v Praze, 133 bodů)
 • Světlo a optika pro moderní a odpovědnou společnost (Univerzita Palackého v Olomouci, 132 bodů)
 • Jaderné technologie pro bezpečné a zdravé prostředí pro život (Ústav jaderné fyziky AV ČR, 131 bodů)
 • Biocentrum Kampus Albertov – ELLEDER – integrovaný koncept personalizované biomedicíny (Univerzita Karlova, 130 bodů)
 • Centrum pro perinatální lipidomiku a ontogenezi – COPILOT (Fyziologický ústav AV ČR, 130 bodů)
 • Elektronické senzory nové generace využívající pokročilé metody zpracování signálu (Univerzita Pardubice, 130 bodů)
 • Nové strategie v reprodukční a vývojové biologii: biomedicínské, ontogenetické a evoluční aspekty (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, 130 bodů)
 • Centrum excelentního výzkumu dřevin (Mendelova univerzita v Brně, 129 bodů)
 • Ladění aktivních reakčních center na atomární úrovni – SURFACTA (Univerzita Pardubice, 129 bodů)
 • Připraveni na budoucnost: porozumění dlouhodobé odolnosti lidské kultury – RES-HUM (Masarykova univerzita, 128 bodů)
 • Pokročilé a udržitelné letecké technologie (České vysoké učení technické v Praze, 127)
 • Pokročilé materiály a nanotechnologie pro produkci, transport a skladování vodíku (Ústav fyziky materiálů AV ČR, 125 bodů)
 • Národní centrum pro umělou inteligenci a strojové učení (České vysoké učení technické v Praze, 125 bodů)
 • Centrum kvantových technologií (České vysoké učení technické v Praze, 125 bodů)

Nedoporučeno

 • Scénáře biodiverzity pro antropocén: vývoj strategií ke zmírnění dopadů krize biodiverzity (Botanický ústav AV ČR, 128 bodů)
 • Chytré potraviny pro zdravý život (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 124 bodů)
 • Patogeny a paraziti z pohledu One Health: porozumění infekcím v době globálních změn (Biologické centrum AV ČR, 124 bodů)
 • NeuroBMI – Iniciativa pro neuroelektroniku a lékařskou bioelektroniku (Vysoké učení technické v Brně, 123 bodů)
 • Globální problémy lidstva a jejich řešení v humanitních vědách (Univerzita Palackého v Olomouci, 123 bodů)
 • Divertor z tekutých kovů pro pokročilé tokamaky (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, 122 bodů)
 • Centrum civilizačních chorob: molekulárněgenetický, farmakologický, klinicko-diagnostický a psycho-sociální přístup (Univerzita Palackého v Olomouci, 121 bodů)
 • Excelence v kybernetické bezpečnosti: od základů přes technologie až po společnost – CyberEx (Vysoké učení technické v Brně, 114 bodů)
 • Důvěra v digitálním světě (Vysoká škola ekonomická v Praze, 94 bodů)
 • Multimodální analýzy biomedicínských dat: Zlepšení personalizace v medicíně (Masarykova univerzita, 81 bodů)

 

Výsledky prvního hodnocení výzvy si lze prohlédnout zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (MK, JT)

Zdroj: MŠMT