facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Byla otevřena výzva OP JAK Špičkový výzkum

16. 7. 2022
Byla otevřena výzva OP JAK Špičkový výzkum

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo výzvu Špičkový výzkum, která se zaměřuje na podporu výzkumu s vysokým potenciálem, jež povede k vytvoření špičkových a aplikovatelných výzkumných výsledků. Žádosti mohou překladatelé posílat až do 16. 1. 2023.

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) navazuje na podporu výzkumu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Z alokovaných 8 miliard korun budou v této výzvě podpořeny projekty, které posílí rostoucí reputaci České republiky coby země s kvalitním a konkurenceschopným výzkumem světové úrovně, který má silný aplikační potenciál. Cílem výzvy je podpora takových výzkumných záměrů, v nichž dochází k interakci několika vědeckých disciplín s vysokým potenciálem vytvoření špičkových a v budoucnu aplikovatelných výzkumných výsledků. Takovýto výzkum samozřejmě musí být postavený na excelentním výzkumném týmu a mezinárodní spolupráci.

Projekt může zahrnovat modernizaci nebo pořízení infrastruktury nezbytné pro realizaci záměrů a mobility odborného týmu přispívající ke sdílení zkušeností a navazování vztahů se zahraničními pracovišti. Povinnou podmínkou financování projektu je prosazování otevřené vědy jako přístupu k vědeckému procesu založenému na otevřené spolupráci a efektivním šíření poznatků. Díky tomu budou výzkumné výsledky publikovány již v souladu s novým prizmatem EOSC.

Výše podpory na jeden projekt je 50 až 500 milionů korun s délkou trvání od 3 do 6 let, přičemž záměry mohou podávat výzkumné organizace podle Rámce.

Počet projektových žádostí, které může každý žadatel podat, je nastaven tak, aby podporoval meziinstitucionální spolupráci, sdílení vybavení i úsporu finančních prostředků. Pro Českou republiku je nezbytné, aby se instituce spojily a vytvořily v daném oboru konsorcia, která si nebudou v dané oblasti konkurovat, ale společně dosáhnou nejvyšší kvality.

Výzkumným organizacím je umožněno síťování a využití stávajících kapacit. Efektivita současných investic tak bude navazovat na předchozí programová období. Zároveň toto omezení stimuluje výzkumné organizace k prioritizaci a poskytuje jim nástroj, jak efektivně řídit svou výzkumnou politiku.

Žádosti o podporu do výzvy Špičkový výzkum mohou žadatelé předkládat od 14. 7. 2022 do 16. 1. 2023 do 14 hodin v aplikaci IS KP21+.

Více informací naleznete na stránkách OP JAK v sekci výzvy. K této výzvě je také zřízen informační e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

K filozofii výzvy se vyjádřil náměstek MŠMT Václav Velčovský v exkluzivním rozhovoru pro portál Vědavýzkum.cz zde.

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2021-2027 využít finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Celková finanční alokace je 90 miliard Kč, přičemž 43 miliard je určených na podporu výzkumu a vývoje, 19 miliard na podporu vysokých škol a 28 miliard na regionální školství. 

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy