facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva European Green Deal je otevřena

26. 9. 2020
Výzva European Green Deal je otevřena

V úterý 22. září 2020 byla oficiálně otevřena poslední a největší jednokolová výzva programu H2020 zaměřená na European Green Deal. Cílem výzvy je rychle přispět poznatky či inovacemi k ochraně klimatu.

Výzva disponuje celkovým rozpočtem 983 milionů eur a uzávěrku má 26. ledna 2021. Její pracovní program je strukturovaný do 8 tematických a 2 průřezových oblastí. Bližší informace jsou k dispozici zde.

K této výzvě bude pořádána řada (většinou on-line) partnerských setkání pro představení projektových záměrů a hledání partnerů do konsorcií. Nabídku možností sledujete na webu H2020 Technologického centra AV ČR, např. zde.

Příležitost pro vědce ze společenských a humanitních věd

Desátá oblast výzvy otevírá příležitosti pro výzkumníky ze společenských a humanitních věd a aktéry zabývající se dialogem mezi vědou a společností. Zadáním je Posílení pozice občanů v transformaci k zelené Evropě. Cílem jsou projekty / aktivity zabývající se zapojením občanů do proměny Evropy na zelenější a udržitelnější.

Oblast je rozdělena na tři témata, resp. samostatné výzvy:

  • Evropské kapacity pro deliberaci a účast občanů na Zelené dohodě
  • Změna chování, sociální a kulturní změna pro Zelenou dohodu
  • Umožnit občanům, aby se prostřednictvím vzdělávání, občanské vědy, iniciativ pozorování a občanského zapojení připojili k ochraně klimatu, životního prostředí a udržitelnosti

Bližší informace jsou k dispozici zde.

 

Zdroj: TC AV ČR (1, 2)

redakčně upraveno