facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva EUROSTARS 3 pro malé a střední podniky

20. 7. 2023
Výzva EUROSTARS 3 pro malé a střední podniky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vyhlášení 5. společné výzvy v rámci Evropského partnerství pro inovativní malé a střední podniky (Eurostars-3). Cílem partnerství je podpora inovativních malých a středních podniků za účelem realizace mezinárodních výzkumných, vývojových a inovačních projektů s cílem vytvořit nový produkt, proces nebo službu pro komercionalizaci na evropských a globálních trzích.

5. společná výzva byla vyhlášena v pátek 14. července 2023 zde s uzávěrkou ve čtvrtek 14. září 2023 a s vyhlášením výsledků v prosinci 2023. Čeští zájemci, kteří se chtějí výzvy zúčastnit, mohou své návrhy projektů Eurostars-3 předkládat v on-line aplikaci na sekretariát Eureka. 

Výběr společných projektů na mezinárodní úrovni bude realizován sekretariátem Eureka, jemuž budou předloženy závěry ze zasedání Nezávislého hodnoticího panelu (Independent Evaluation Panel), který projekty ohodnotil z odborného hlediska na základě výsledků hodnocení nezávislých expertů. Výsledkem zasedání bude Žebříček způsobilých návrhů projektů Eurostars-3, jehož součástí bude seznam projektů doporučených k podpoře.

Žadatel, který uspěl v mezinárodním hodnocení Eurostars-3, následně požádá MŠMT o poskytnutí institucionální podpory na řešení vlastní části projektu, s nímž v mezinárodním hodnocení uspěl. Po ukončení hodnoticího procesu Eurostars-3 bude za tím účelem na webových stránkách MŠMT zveřejněna Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace na řešení projektu 5. výzvy Eurostars-3 (dále jen „Výzva 7D“).

Všechny relevantní a závazné informace jsou zájemcům podány na webových stránkách Eureka spolu s vyhlášením 5. Výzvy programu Eurostars-3. Českému zájemci je nicméně k dispozici též informační materiál obsahující výběr nejdůležitějších informací o programu, procesu výběru a požadavcích na žadatele 5. výzvy programu Eurostars-3.

Informace pro žadatele jsou ke stažení zde.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR