facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva k podání žádostí o podporu vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu

17. 11. 2022
Výzva k podání žádostí o podporu vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektů výzkumu, vývoje a inovací v Programu pro financování projektů mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektů výzkumu, vývoje a inovací s dobou řešení 2023–⁠2025.

Podpora je určena k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodního výzkumného projektu na multilaterálním půdorysu (min. 3 účastníci; v konkrétním projektu je vždy jeden partner z jedné země).

Poskytovatelé z účastnických zemí programu MSTC Danube rozhodli o společném vyhlášení v pořadí 3. výzvy, a to pro projekty s dobou řešení 2023–⁠2025. Spolu s Českou republikou se 3. výzvy účastní Bulharsko, Černá Hora, Francie, Slovensko, Srbsko a Rakousko. Současně s touto výzvou v České republice provádějí analogický výběr příslušní poskytovatelé ve všech ostatních zemích programu MSTC Danube.

Zahraniční partneři českého žadatele se účastní výběru projektu v příslušných zemích, a to podle pravidel jednotlivých poskytovatelů.

Žádosti o poskytnutí dotace budou podávány v anglickém jazyce (není-li uvedeno jinak).

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace končí dne 16. ledna 2023.

Více informací včetně zadávací dokumentace naleznete zde.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR